Tietoa meistä

Merilogistiikan tutkimuskeskus toimii Satakunnan ammattikorkeakoulun Rauman kampuksella. Keskus tekee tutkimusta ja tuote- ja palvelukehitystä pääteemoinaan tehokkuus, turvallisuus sekä sininen ja vihreä kasvu. Tutkimuskeskus tehostaa logistiikkaketjujen toimintaa, merenkulun turvallisuutta sekä huoltovarmuutta.

Satakunnassa on ollut merenkulkua ja satamatoimintoja vuosisatojen ajan (Rauma ja Pori). Satakunta on ”kokoaan suurempi” maakunta eli väestöosuuden ollessa 4% maakuntamme tuottaa 6,9% ulkomaan kaupan arvosta. Satakunnan satamien osuus viennistä ja tuonnista on väestöosuuteen nähden 2,3-kertainen.  Laivoja on Raumalla rakennettu laajassa mittakaavassa 1940-luvulta lähtien ja Porissa offshore-rakenteita 1970-luvulta lähtien toiminnan jatkuessa monipuolisena.

Digitaalisuus ja vihreä kasvu haastavat ja toisaalta tuovat uusia mahdollisuuksia koko logistiikkaketjun kehitykselle osana globaalia kokonaisuutta. Kansainvälinen ympäristölainsäädäntö ja kansalliset linjaukset asettavat vaatimuksia haitallisille päästöille.

Merilogistiikan tutkimuskeskus on maakunnallinen kokoava voima merenkulun osaamisessa, logistiikassa ja huoltovarmuudessa. Toiminnan ydin ovat lukuisat kansalliset ja kansainvälisiset projektit.

Näiden teemojen parissa työskentelemme:

  • Kuljetuslogistiikka ja infrastruktuuri merellä, satamissa ja maalla. Infrastruktuuria ovat niin väylärakenne merelle, satamat, tiet ja rautatiet.
  • Digitalisaatio logistiikan tehostajana ja turvallisuuden lisääjänä.
  • Haitallisten päästöjen vähentäminen logistiikan toiminnoissa.
  • Suomen meriklusterin kehittyminen ja kasvu.

Tutustu Merilogistiikan tutkimuskeskuksen asiantuntijoihin

Merilogistiikan tutkimuskeskuksessa työskentelee monia eri alojen asiantuntijoita sekä kansallisissa että kansainvälisissä hankkeissa. Kuvia klikkaamalla pääset lukemaan heistä lisää.