Kokoomajulkaisu

Merilogistiikan tutkimuskeskus kokoaa 2-3 vuoden välein kokoomajulkaisun. Kokoomajulkaisussa nivoutuvat yhteen Merilogistiikan tutkimuskeskuksen ajankohtaiset tutkimusaiheet. Kokoomajulkaisu julkaistaan SAMKin julkaisusarjassa.

Merlo Kokoomajulkaisu2023 Kansi Web

Kokoomajulkaisu 2023

Merilogistiikan tutkimuskeskuksen ensimmäinen kokoomajulkaisu. Kokoomajulkaisu sisältää yhdeksän asiantuntija-artikkelia teemoinaan vihreä siirtymä, huoltovarmuus, oppiminen ja osaamisen lisääminen, digitaalisten työkalujen käyttö laivanrakennuksessa ja logistiikkaketjuissa sekä terveys ja hyvinvointi.