PROMETHEAS

PROMETHEAS – Promoting Mental Health at Sea -hanke keskittyy kehittämään merenkulun työntekijöille kursseja ja koulutusmateriaaleja, joiden tavoitteena on henkilöstön mielenterveyden tukeminen ja parantaminen.

Kesto

1.11.2019 – 31.8.2022

Kokonaisbudjetti

298 054 €

SAMK

53 255 €

Logo Erasmus+.

Eristäytyneestä työympäristöstä ja haastavista työoloista johtuvien mielenterveysongelmien laajuus on merkittävä ongelma merenkulkualalla. Se aiheuttaa vaaratilanteita mm. aluksille, matkustajille, rahdille ja ympäristölle. PROMETHEAS-hankkeen tavoitteena on kehittää työkaluja tilanteen parantamiseksi. Hanketta rahoittaa Erasmus+-ohjelma.

Projektin tavoitteet

  • Merenkulkualalla työskentelevien mielenterveyden tukeminen ja parantaminen.
  • Kiusaamisen ja muiden mielenterveyteen haitallisesti vaikuttavien ilmiöiden vähentäminen merenkulkualalla.

Yhteystiedot

Heikki Koivisto
Projektipäällikkö
044 710 3674
heikki.koivisto@samk.fi

Käytännön toimet

  • Aiheeseen pureutuvan kurssin suunnittelu ja järjestäminen valituille merenkulkualan työntekijöille.
  • Koulutusmateriaalien tuottaminen ja käyttöönotto laajasti alalla.