Logo Erasmus+.

PROMETHEAS

PROMETHEAS – Promoting Mental Health at Sea -hanke keskittyy kehittämään merenkulun työntekijöille kursseja ja koulutusmateriaaleja, joiden tavoitteena on henkilöstön mielenterveyden tukeminen ja parantaminen. Eristäytyneestä työympäristöstä ja haastavista työoloista johtuvien mielenterveysongelmien laajuus on merkittävä ongelma ja aiheuttaa vaaratilanteita mm. aluksille, matkustajille, rahdille ja ympäristölle. Hanketta rahoittaa Erasmus+-ohjelma.

Kesto

1.11.2019 – 30.10.2021

Kokonaisbudjetti

298 054 €

SAMK

53 255 €

Projektin tavoitteet

  • Merenkulkualalla työskentelevien mielenterveyden tukeminen ja parantaminen.
  • Kiusaamisen ja muiden mielenterveyteen haitallisesti vaikuttavien ilmiöiden vähentäminen merenkulkualalla.

Yhteystiedot

Heikki Koivisto
Projektipäällikkö
044 710 3674
heikki.koivisto@samk.fi

Käytännön toimet

  • Aiheeseen pureutuvan kurssin suunnittelu ja järjestäminen valituille merenkulkualan työntekijöille.
  • Koulutusmateriaalien tuottaminen ja käyttöönotto laajasti alalla.