Tutkitaan: Talous ja Tekniikka Akatemiasta vastaus osaajapulaan

3.1.2022Teppo LundellTutkitaan

Yritysten toimintaympäristö muuttuu. Digitalisaatio, asiakkuudet, teknologinen kehitys ja monet muut yksittäiset tekijät aiheuttavat liiketoiminnalle jatkuvan kehittämistarpeen. Yhtenä kriittisenä kehittymisen hidasteena on osaajapula, joka on tunnistettu kansallisesti ja paikallisesti.

Kaksi miestä palverissa. Toinen istuu pöydän vieressä. Toinen kirjoittaa fläppitaululle.

Samanaikaisesti paikalliset oppilaitokset kouluttavat tulevaisuuden osaajia, joille tutkinnon päämääränä on työllistyä asiantuntijatehtäviin.

Vastaukseksi yritysten kehittämistarpeeseen ja osaajapulaan SAMK on käynnistänyt Talous ja Tekniikka Akatemian, jossa opiskelijat pääsevät haastamaan omaa osaamistaan aidossa yritysyhteistyössä ja samalla näyttämään omat kasvonsa tulevaisuuden työnantajille.

SAMKin Talous ja Tekniikka Akatemia yhdistää raumalaisten yritysten tarpeet ja SAMKin opiskelijoiden osaamisen monialaisiksi oppimisympäristöiksi. Tutkittavat aiheet ja kehitysprojektit voivat olla laajasti tekniikan alalta (logistiikka, tuotantotekniikka, tuotantotalous) tai liiketalouden alalta (markkinointi, viestintä, talous- ja henkilöstöhallinto, kansainvälinen kauppa) tai näistä räätälöidysti jokin yhdistelmä.

Akatemian toiminta muodostuu tutkimus- ja kehitysprojekteista, joissa yritykset rakentavat omaan tarpeeseensa sopivan toimeksiannon ja tämä toimeksianto räätälöidään osaksi opiskelijoiden tutkinto-opintoja. Projektit ovat siis eri yritysten rajattuja kehitysaihioita, jotka tehdään yritysten tarve ja SAMKin osaaminen huomioiden.

Projektitiimit kootaan projektikohtaisesti siten, että opiskelijoilla on mahdollisuus kartuttaa osaamistaan eri yrityksissä ja laajasti omaan opiskeltavaan alaansa liittyen. Projekteille nimetään aina projektipäällikkö, joka huolehtii projektin edistymisestä ja toteutuksesta ja raportoi myös Akatemian henkilöstölle projektien etenemisestä.

Jokaisessa projektissa mukana on yksi tai useampi SAMKin asiantuntija, joka tukee ja ohjaa projektin etenemistä, mutta projektin toteutus on projektitiimin tehtävänä.

Yrityksille projektit tuottavat aina ratkaisun, joka raportoidaan projektin päätyttyä yhteisesti sovitulla tavalla. Parhaimmillaan ratkaisu siirtyy suoraa yrityksen tuotantoon ja usein projektin lopputuloksesta saadaan soveltamalla lisää vipua liiketoiminnan kehittämiseen.

Tärkeintä projekteissa on yritysten ja opiskelijoiden yhteistyö, verkostoituminen ja osaamisen tunnistaminen niin, että yritykset löytävät itselleen sopivan työntekijän ja opiskelijat saavat itselleen työharjoittelumahdollisuuden ja opinnäytetyöaiheen. Nopeutamme opiskelijoiden valmistumista ja helpotamme yritysten rekrytointia.

Tiesitkö tämän?
Talous ja Tekniikka Akatemiassa opiskelijat ja henkilökunta ovat samanarvoisessa asemassa. Olemme oppimassa koko ajan jotain uutta.

Jaa artikkeli

Tutkitaan

Lue myös