SAMKin senior fellow kouluttaa Kap Verden merenkulkijoita

14.12.2021Uutiset

Kap Verde on Atlantin valtameressä Länsi-Afrikan mantereesta noin 450 kilometrin päässä sijaitseva saarivaltio. Se itsenäistyi Portugalin siirtomaaimperiumista vuonna 1975. Kap Verden valtion ja Satakunnan ammattikorkeakoulun väliseen yhteistyöhön liittyy vesi, kahdella eri tapaa. Kap Verde on kuivuudesta kärsivä maa, jonka energiasta 70 % tuodaan ulkomailta. Saarivaltiona merenkulku, kalastus ja turismi ovat keskeisiä elinkeinoja.

Opiskelijoita istuu pöytäriveissä. Markku Mylly opettaa taustalla.

Markku Mylly valittiin Euroopan meriturvallisuusviraston EMSA:n pääjohtajaksi Lissaboniin Portugaliin vuonna 2012. Mylly on valmistunut Raumalta merikapteeniksi vuonna 1980. Hänet nimitettiin SAMKin senior fellow:ksi 2019. Portugalin ja Kap Verden pitkästä yhteisestä historiasta johtuen yhteistyötä merenkulun alalle on suunniteltu pitkään.

Toisaalta nykyään Merilogistiikan tutkimuskeskuksen vetäjänä toimiva tutkimuspäällikkö Minna Keinänen-Toivola oli puolestaan eurooppalaisessa vesikonferenssissa Barcelonassa marraskuussa 2014. Konferenssin osana oli workshop, johon osallistui myös ranskalais-USAlainen yrittäjä. Yritys kehitti teknologiaa, jossa aaltoenergialla voisi valmistaa talousvettä ja energiaa. Taksissa käydyn keskustelun pohjalta lähdettiin kehittämään yhteistä kansainvälisiä projekteja talousvesiteemaassa Kap Verdelle.

Rakennus jonka seinässä lukee Mercado De Peixe.

Yhdistäväksi henkilöksi tuli kapverdeläinen Dra Fátima Brito Monteiro. Dra Monteiro työskentelee IEMAC - Instituto de Estudos da Macaronésia:ssa. Dra Monteiro, Minna ja ranskalais-USAlainen yrittäjä aloittivat yhteistyön hanke-ideoinnoilla ja hakemuksilla talousveden ja energian valmistuksesta aaltoenergialla. Dra Monteiro ja Markku tutustuivat Lissabonissa Markun työskennellessä EMSA:ssa ja Dra Monteiro oli tuolloin Lissabonin Yliopiston lehtorina. Dra Monteiro on voimakkaasti ajanut merenkulun koulutuksen kehittämistä Kap Verdellä. Asiaa valmisteltiin useita vuosia ja rahoituksen varmistuttua ja valmistelujen jälkeen koulutus päästiin käynnistämään syksyllä 2021.

Ensimmäinen kurssi Kap Verdellä oli lokakuussa 2021. Markku koulutti merenkulun johtamisen osion, Saint Vicenten saarella Kap Verdellä 25.–29.10.2021. Kurssin teemat olivat merenkulun politiikka, kansallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti, eri toimijoiden ja kansainvälinen yhteistyö ja eri alueiden käytännöt, anglosaksinen, Itämeren alue, Välimeren alue (Espanja ja Portugali) ja USA.

Kap verdeläiset saapuvat seuraavaan koulutusosioon Raumalle keväällä 2022.

Markku Myllyn selfie. Taustalla hiekkaranta
Markku Mylly on SAMKin senior fellow.

Jaa artikkeli

Lue myös