Sustainable Flow -hankkeessa lähestytään merkittäviä virstanpylväitä

2.7.2024Hanna Kajander & Meri-Maaria SaloUutiset

Sustainable Flow on nyt vuoden vanha hanke. Ensimmäinen vuosi on merkinnyt paljon taustatyötä hankkeen tavoitteiden ja toimintojen, kuten digitaalisten ratkaisujen ja energiansäästötoimenpiteiden, kehittämiseksi. Molemmat odotetut tulokset tukevat Interreg Central Baltic -ohjelman prioriteettia "ympäristön ja resurssien käytön parantaminen" ja sen tavoitetta "PO5 - CO2-päästöjen vähentäminen".

Kuvassa satama, jossa korkea rakennus satama-alueella.
Rauman satama on yksi hankkeessa mukana olevista pilottisatamista Porin, Norrköpingin, Oxelösundin, Tallinnan, Maarianhaminan ja Riikan satamien lisäksi. (Kuva: Minna Keinänen-Toivola)

Pilottisatamien lähtö- ja nykytilanteen selvittämiseksi tehtiin analyysien lisäksi vierailuja jokaiseen satamaan. Hankkeen kahden ensimmäisen periodin aikana tutkittiin muun muassa satamatoimintoja, tiedonvaihtoa sekä liiketoimintamallia ja -logiikkaa. Lisäksi tarkasteltiin pilottisatamien nykytilannetta ja energiansäästöön ja uusiutuvaan energiaan liittyviä mahdollisuuksia tukemaan toista hankkeen kahdesta tavoitteesta: energiansäästötoimenpiteiden konseptia ja uusiutuvan energian käyttöä satamissa.

Mitä ensimmäisen vuoden aikana on saatu aikaan?

  • Lähtötasotoimenpiteet sekä tavoitetasojen ja nykytilanteen määrittäminen
  • Analyyseja ja kartoituksia
  • Sidosryhmille tiedottamista ja niiden osallistamista
    •  41 tapahtumaa ja messua, joissa projektikonsortio on ollut joko järjestäjän tai osallistujan roolissa
    • 29 partnerien ja ulkopuolisen median julkaisemaa artikkelia
  • Tapaamisia tapaamisten jälkeen, paljon dokumentaatiota ja tukimateriaalia, jotka lopulta johtavat hankkeen konkreettisiin tuloksiin (digitaalinen työkalu, ohjaustyökalu, päätöksentekotyökalu ja aurinkopaneelien asennukset)

Ahvenanmaan ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Mattias Eriksson kuvailisi hankkeen ensimmäistä vuotta mielenkiintoiseksi ja monipuoliseksi matkaksi.

– Yhteistyö muiden hankekumppaneiden kanssa on ollut yksi osa-alue, joka on ylittänyt odotukseni. Yhteistyö hankkeen suoritteissa ja kasvotusten keskusteluissa on ollut erittäin palkitsevaa, ja olemme luoneet pitkäaikaisia yhteyksiä tulevia hankkeita varten, hän toteaa.

Kuvassa projektiryhmä poseeraa ryhmäkuvassa aurinkoisessa säässä.
Toukokuussa projektikonsortio vieraili Sjöfartens dag -tapahtumassa Maarianhaminassa, Ahvenanmaalla. (Kuva: Hanna Kajander)

Hanke on hyvin aikataulussa projektikonsortion yhteisten ponnistelujen ansiosta.

– Odotan innolla hankkeen tulevia vuosia ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista jatkuvalla rajat ylittävällä yhteistyöllä, Eriksson jatkaa.

Digitaalinen työkalu hankintavaiheessa

Keväällä 2024 hanke toteutti erittäin onnistuneen digitaalisen työkalun markkinakartoituksen, ja kyselyyn saatiin yli kymmenen vastausta.

– On ilmeistä, että markkinoilla on kiinnostusta osallistua digitaalisen työkalun tarjouskilpailuun. Tarjouspyyntö on jo ulkona, hankkeen projektipäällikkö Heikki Koivisto toteaa.

Digitaalinen työkalu ja ratkaisut auttavat kaikkia seitsemää hankkeeseen osallistuvaa pilottisatamaa tekemään perusteltuja päätöksiä liittyen kasvaviin ympäristövaatimuksiin. Digitaalisen työkalun kehittämisen odotetaan alkavan myöhemmin tänä vuonna. Sen julkinen tarjouskilpailu alkoi kesäkuussa 2024 ja päättyy elokuussa. Voit lukea siitä lisää täältä.

Ylhäältäpäin otettu kuva messu-alueesta, jota koristelee eri maiden liput viirinä.
Sustainable Flow oli edustettuna Sjöfartens dag -tapahtumassa Ahvenanmaalla. (Kuva: Hanna Kajander)

Mitä seuraavaksi?

Hankekonsortion ja pilottisatamien välinen aktiivinen yhteistyö jatkuu. Digitaalisen työkalun lisäksi myös ohjaus- ja päätöksentekotyökalujen suunnittelu käynnistyy hankkeen toisena vuonna. Avoin päätöksentekotyökalu tulee olemaan osa digitaalista työkalua.

Hankkeen toimien ja tulosten levittäminen kohderyhmille ja muillekin jatkuu koko hankkeen ajan, jotta varmistetaan hankkeen tulosten pysyvyys. Sen lisäksi, että kumppanit ovat itse julkaisseet useita artikkeleita, hanke on herättänyt median kiinnostuksen ja saanut julkisuutta asiantuntijajulkaisuissa. Hankekonsortio on myös aktiivisesti jakanut Sustainable Flow -hanketta sosiaalisessa mediassa.

Huolimatta siitä, että hankkeen ensimmäisen vuoden aikana on tehty paljon valmistelu- ja taustatyötä, on myös saatu aikaan paljon käytännön työtä ja näkyvyyttä sidosryhmille. Tämä tulee vain lisääntymään hankkeen toisen vuoden aikana, kun muun muassa digitaalisen työkalun testaaminen ja käyttöönotto etenee.

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Lue myös