Vastaa SAMKin SataMaa-hankkeen kyselyyn ja pääset vaikuttamaan Satakunnan joukkoliikenteen kehittämiseen

19.10.2021Uutiset

SataMaa -hankkeen päätavoitteena on selvittää Satakunnan joukkoliikenteen yhteyksien nykytila ja haluttu tulevaisuuden tila, millaisia joukkoliikenneyhteyksien tulisi olla Satakunnan paremman elinvoiman kannalta sekä löytää alusta/sovellus, jolla pystytään toteuttamaan kaukoliikennepilotti automaattisesti, mutta samalla asiakas- ja liikennöitsijäystävällisesti.

Linja-auto

Pitkällä aikavälillä tavoitteina on lisätä joukkoliikenteen saavutettavuutta ja käyttöä sekä samalla lisätä Satakunnan saavutettavuutta, työssäkäyntiä ja matkailua joukkoliikenteen avulla. Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen vähentäisi henkilöautoliikennettä ja näin myös päästöjä.

SataMaa-hanke (Maailmalta Satakuntaan ja Satakunnasta maailmalle) liittyy Satakuntaliiton ”Kasvun mahdollisuus”-suunnitelmaan ja sen rahoittaa Satakuntaliiton AKKE-rahoitus.

Vastaa SAMKin SataMaa-hankkeen kyselyyn 5.12. mennessä, ja pääset vaikuttamaan Satakunnan joukkoliikenteen kehittämiseen.

Pääset vastaamaan alla olevasta painikkeesta.

Voit kysyä kyselyyn liittyvistä asioista tutkimusryhmän jäseniltä:
Projektipäällikkö Kalle Toivonen: kalle.e.toivonen@samk.fi
Projektitutkija Kristiina Alanko-Viljanen: kristiina.2.alanko-viljanen@samk.fi

Jaa artikkeli