Aurora Botnia -alus

Tutkitaan: Akkujen turvallisempaa käyttöä merenkulussa

Merenkulkua ja laivanrakennusalaa muokkaavat nyt voimakkaasti eriasteinen digitalisaatio sekä toimenpiteet kohti hiilineutraaliutta. Entistä useammin telakoiden uudisrakennettavista aluksista onkin tulossa ns. hybridialuksia, joissa perinteisen polttomoottoritekniikan rinnalle asennetaan isot litiumakkujärjestelmät.

Tutkitaan: Akkujen turvallisempaa käyttöä merenkulussa Read More »