Tutkitaan

Tutkitaan: Kuinka älykäs merilogistiikka voi olla?

Puhuttaessa älykkäästä merilogistiikasta tulee asiaa tarkastella laajemmalla tulokulmalla. Logistinen toimivuus ei ala satamasta, sillä prosessi ulottuu tavarantoimitusketjun juurille asti. Logistiikkaketjun nivelvaiheissa piilevät otollisimmat tehostamiskohteet.

Konttilaiva auringonlaskussa, piirroskuva.

Tutkitaan: Opiskelijoiden geneeristen taitojen kehittäminen

Geneeriset taidot, kuten luovuus ja kriittinen ajattelu, auttavat oppijoita sopeutumaan muutoksiin ja löytämään merkityksiä toiminnalleen. SocialBlend-hankkeessa keskitytään näiden taitojen kehittämiseen oppimisessa. Kyseessä on ERASMUS+-hanke, jota toteuttavat kumppanit Suomesta, Belgiasta, Romaniasta, Slovakiasta, Puolasta ja Unkarista. Tavoitteena on luoda digitaalinen kirjasto, joka pitää sisällään oppimisen työkalupakkeja, parhaita pelillistämiskäytäntöjä sekä opettajien viestintäalustan geneeristen taitojen opetuksen aihepiiriin liittyen.

Aurinkopaneelit Kotkan Sapokan satamarakennuksen katolla.

Tutkitaan: Pienvenesatamien energiatehokkuuden parantaminen

Keskisen Itämeren alueella veneilymatkailu on suosittu tapa viettää lomaa ja vapaa-aikaa. Suomen ja Ruotsin rannikko kymmenine tuhansine saarineen ovat maailmankuulua veneilymatkailualuetta. Vapaa-ajan matkaveneilyn keskiössä ovat pienvenesatamat ympäristöineen ja palveluineen. Ilmastonmuutoksen kiihtymisen myötä myös pienvenesatamat kokevat painetta kehittää satamaa ja toimintaansa yhä ympäristöystävällisempään suuntaan. Hallitsemattomalla ilmastonmuutoksella voi olla arvaamattomia vaikutuksia koko elinkeinon tulevaisuudelle.

Tie, jonka laidassa bussipysäkin merkki.

Tutkitaan: Kutsuohjatusta liikenteestä sujuvuutta Satakuntaan

Satakunnassa liikutaan selvästi keskimääräistä enemmän henkilöautolla verrattuna koko maahan. Ydinmaaseudulla ja maaseudun paikalliskeskuksissa asuvan väestön määrä Satakunnassa on 25 %, kun koko maassa osuus on 15 %. (Satakunta-strategia, luonnos 1, 2021). On siis ilmeistä, että Satakuntaan tarvitaan sujuvaa joukkoliikennettä, joka ulottuu toimivana myös maaseudulle.

Konttirekat satamassa. Etualalla kaksi työntekijää.

Tutkitaan: Yhteinen digitaalinen järjestelmä satakuntalaisten logistiikkaketjujen voimavaraksi

Yhteiskunnassamme lähes kaikki toiminta tarvitsee logistiikkaa. Logistiikka jää kuitenkin usein huomaamatta, varsinkin silloin, kun se toimii moitteettomasti. Logistiikka toimii päivittäin vuorokauden ympäri, se on tarkasti suunniteltua, noudattaa minuuttiaikataulua sekä vaikuttaa kokonaisvaltaisesti huoltovarmuuteen. Digitalisaatio on tuonut myös logistiikan alalle mahdollisuuksia tehdä työtä helpommin, tehokkaammin ja mielekkäämmin.

Kolme henkilöä MerSol-hankkeen palaverissa, pöydällä tietokone ja ruudulla osallistujia etäyhteydellä.

Tutkitaan: Online-opinnoilla konemestariksi

Simulaattorit muodostavat yhä suuremman osan merenkulun opiskelijan koulupäivästä. Teoriaopintoja sovelletaan käytäntöön simulaattoreissa, joissa voidaan suorittaa niin kansi- kuin konepuolellakin 30 päivää ohjattua harjoittelua. Merilogistiikan tutkimuskeskus tekee eurooppalaista yhteistyötä konemestarin koulutuksessa, joka toteutetaan täysin online-ympäristössä.

Representatives of companies from the Central Baltic Region in a group photo representatives of Namport organization outdoors in Walvis Bay. Two persons holding a textile flag of the core themes of the SME Aisle project.

Tutkitaan: Vientiä eteläiseen Afrikkaan

Meriklusterin tuotteilla ja palveluilla on kasvava kysyntä eteläisen Afrikan markkinoilla. Tulevaisuudessa eteläinen Afrikka tuleekin olemaan yhä kasvavien investointien kohde. Markkinat muodostuvat jopa 300 miljoonan kuluttajan alueesta. Toisaalta Atlantin eteläisellä rannikolla sijaitseva Namibia on meri- ja maanteitse katsottuna luokiteltu portiksi eteläiseen Afrikkaan.