DESSEV

DESSEV – Päätöksenteon tukijärjestelmä epidemioiden aiheuttamiin riskitilanteisiin merialuksella. Hankkeessa kehitetään toimintatapoja laivojen epidemiatilanteiden varalle.

Kesto

1.11.2022 –30.10.2024

Erasmus+ Kokonaisbudjetti

250 000€

SAMK

39 200 €

Logo Erasmus+.

Projektin tavoitteet

Koronapandemia osoitti, että tautitilanteet vaativat uudenlaisia varautumismalleja ja toimintatapoja myös merenkulussa. Laivoilla puhkeavat epidemiat ovat todennäköisiä, ja tietämys sekä osaaminen tautitilanteiden varalle voi olla merkitsevän tärkeä epidemian hillitsemiseksi. DESSEV-hankkeessa kehitetään päätöksentekotyökaluja sekä toimintaohjeita laivojen epidemiatilanteisiin. Hankkeen koordinaattorina toimii Sczeczinin merenkulkuyliopisto Puolasta ja partnereina ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Marii Skłodowskiej-Curie lääketieteellinen yliopisto Puolasta, SPINAKER-koulutusyritys Sloveniasta, Katalonian yliopisto Espanjasta, IDEC Training Consulting -yhtiö Kreikasta ja Centre for Factories of the Future (C4FF) Ruotsista.

Yhteystiedot

Heikki Koivisto
Projektipäällikkö
heikki.koivisto@samk.fi

Käytännön toimet

  • tietopankki pandemiatilanteen varalle
  • päätöksenteon tukijärjestelmä
  • edellä mainitut saatavilla maksutta viidellä kielellä