Osaamisalueet ylittävää yhteistyötä 

6.10.2023Reetta Vähä-AhoUutiset

Jännitys on käsinkosketeltavaa SAMK-kampus Porin simulaatiokeskuksen kontrollihuoneessa, kun SAMKin kansainväliset sairaanhoitajaopiskelijat odottavat opinnäytetöidensä esittämistä Merenkulun ammattilaisille. Merilogistiikan tutkimuskeskuksen DESSEV-hankkeen kansainväliset hankepartnerit ovat koulutusviikolla Suomessa. Vuorossa on tiukkaa asiaa hygieniasta ja infektioiden torjunnasta rahtialuksilla.

Ihmiset istuvat tuoleilla luokassa ja keskustelevat.

Ajatus kahden eri osaamisalan yhteistyön laajentamisesta on ollut vireillä jo pidemmän aikaa. Aikaisemmin yhteistyötä on tehty muun muassa merenkulkijoiden lääkintäkoulutuksen ja mielen hyvinvoinnin saralla. Uudeksi aluevaltaukseksi tuli opiskelijanäkökulma ja opinnäytetyöt. Koronapandemia toi mukanaan lopullisen yhtymäkohdan sairaanhoitajaopiskelijoiden ja merenkävijöiden välille. 

– Korona osoitti erilaisia kipupisteitä terveydenhuollossa. Yksi niistä oli terveydenhuolto laivoilla. Erityisesti hygienia ja infektioiden torjunta ovat tulleet ajankohtaisiksi aiheiksi, lehtori Johanna Kero sanoo.

– Tämä yhteistyö on ollut varsinainen win-win tilanne. Kansainväliset sairaanhoitajaopiskelijat tarvitsivat opinnäytetyöaiheita englannin kielellä ja me merenkulussa tarvitsimme syventävää tutkimusta laivojen pandemiatorjunnasta. Englannin kieli oli meille täydellinen, koska englanti on pääkieli laivoilla, projektipäällikkö Heikki Koivisto hehkuttaa. 

Infektioiden torjuntaa tutkimuksin ja simuloiden

Päivässä esitellään kaksi valmistumassa olevaa hygieniaa ja infektioiden torjuntaa rahtialuksilla käsittelevää opinnäytetyötä. Opiskelijat kertovat tutkimuksistaan ja löydöksistään projektin aikana sekä aluksille laatimistaan oppaista. Projektipartnerit kuuntelevat esityksiä mielenkiinnolla ja pian keskustelu alusten infektioturvallisuudesta, eri maiden käytänteistä ja merenkulkualalla olevista haasteista on käynnissä. Opiskelijat saavat kiitosta erityisesti tutkimusten syväluotaavuudesta sekä oppaiden saavutettavuudesta. 

Ünal Selim (vas), Ajayi Adeniyi ja Janet Anomwa Pitkänen seisovat luokan edessä poverpoin esitys taustalla. Katsojat istuvat tuoleilla kuuntelemassa.
 Ünal Selim (vas), Ajayi Adeniyi ja Janet Anomwa Pitkänen esittelevät opinnäytetyötään Infection prevention among seafarers working in cargo ship'.
Julia Lepistö esittelee opinnäytetyötä. Taustalla powerpoint esitys. Katsojat istuvat tuoleilla kuuntelemassa.
Julia Lepistö esittelee opinnäytetyötään Infection prevention on cargo ships A guide in Finnish for the seafaring crew.

Päivän päättää simulaatio käsihygieniasta. Sairaanhoitajaopiskelija Sristi Kafle esittää simulaatiohuoneessa oikeanlaisen tavan pestä ja desinfioida kädet. Simulaation päätteeksi partnerit saavat valita joukostaan vapaaehtoisen simulaatioon osallistujan. Osallistujan toimintaa arvioidaan kontrollihuoneessa. Keskustelu ei jää vain käsihygieniaan vaan se laajenee purkutilaisuudessa muun muassa erilaisten pienesineiden kuten puhelinten ja avainten bakteeri- ja viruskantoihin sekä erilaisiin kontaminaatiotilanteisiin.

Sristi Kafle pesee käsiään lavuaarin ääressä. Kamera kuvaa toimintaa.
Sairaanhoitajaopiskelija Sristi Kafle simuloi käsien oikeaoppista pesua ja desinfiointia muiden seuratessa kontrollihuoneessa.

– Tämä on molemminpuolinen oppimistilanne. Työelämän kanssa yhteistyössä olevat aiheet ovat tärkeitä ja inspiroivia. On aivan eri asia tehdä opinnäytettä oikealle asiakkaalle. Paineet ovat olleet kovat ja se on jalostanut ja parantunut myös suorituksia, Kero sanoo.

– Toivon että tällainen osaamisalueet ylittävä yhteistyö inspiroi myös opiskelijoita miettimään laajemmin oman alansa mahdollisuuksia. Sairaanhoitaja voi siis työllistyä myös merenkulun alalle. Esimerkiksi risteilyaluksilla on aina kaksi sairaanhoitajaa töissä. Lisäksi laivoille pidetään etävastaanottoja, Koivisto summaa.

Spread the word not viruses!

Yhteistyö merenkulun ja sairaanhoitajien välillä tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa. Uusia ideoita ja ajatuksia on jo.

– Olemme vaihtaneet jo ajatuksia tulevaisuudesta. Kokoamme lisää yhdistäviä aiheita, joita toteuttaa. Tällaista osaamisalueet ylittävää yhteistyötä pitäisi olla paljon enemmän, Koivisto sanoo.

– Yhteistyö toisen osaamisalueen kanssa on ollut todella hedelmällistä. Se monipuolistaa opintojen sisältöä. Tämä on ollut myös minulle opettajana uusi aluevaltaus ja niin ollen myös mielenkiintoinen oppimiskokemus, Kero lisää.

Yleisö keskustelee esittämässä olevien opiskelijoiden kanssa.
Opiskelijoiden esitykset herättivät keskustelua. Oppimistilanne oli molemminpuolinen.

Dessev

Dessev – Päätöksenteon tukijärjestelmä epidemioiden aiheuttamiin riskitilanteisiin aluksella. Hankkeessa käsitellään kysymyksiä, jotka liittyvät epidemian puhkeamiseen laivalla ja mahdolliseen tautitilanteen leviämiseen laajemmalle. COVID-19-epidemia osoitti, että monin paikoin ei ole olemassa mekanismeja tautitilanteiden varalta – usein olemassa olevia menettelyjä ei myöskään ole mukautettu ympäröivään todellisuuteen. Myös täysin uusia menettelytapoja on tarpeen luoda.

Degree programme in Nursing

Nursing - sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto on yksi SAMKin kansaivälisistä ammattikorkeakoulututkinnoista. Opetuksen pääkielenä on englanti. Sairaanhoitajan tutkinto antaa pätevyyden työskennellä hoitotyön asiantuntijana terveydenhuollon alalla, kuten perusterveydenhuollossa, sairaalassa, yksityisissä palveluissa, kolmannen sektorin järjestöissä ja yrittäjänä.

Jaa artikkeli

Lue myös