Euroopan unionin rahoittama logo

MARILAB - Merilogistiikan tutkimuslaboratorio (kehittämis- ja investointihankkeet)

MARILAB hankkeessa perustetaan Merilogistiikan tutkimuskeskuksen yhteyteen tutkimuslaboratorio, jonka toiminta vakiinnutetaan päästövähennyksiä edistävänä uutena ratkaisuna. Tutkimuslaboratorioon tehdään simulaattori-investointi (investointihanke). MARILAB hankkeen aikana simulaattorissa tehdään päästövähennyksiä ja energiatehokkuutta edistäviä demonstraatioita merilogistiikan keskeisissä teemoissa: etäluotsaus, digitaalinen testausympäristö ja merilogistiikan prosessien optimointi. Demonstraatioiden vaikutukset arvioidaan ja skaalataan tosielämän esimerkkeihin.

Kesto

01.09.2023 – 31.08.2026

Kokonaisbudjetti

kehityshanke: 314 809,37 €

investointihanke: 213 150,00 €

 

EAKR

kehityshanke: 251 846,69 €

investointihanke: 149 205,00 €

SAMK

kehityshanke: 62 961,67 €

investointihanke: 63 945,00 €

Projektin tavoitteet

1) suunnitella ja toteuttaa tutkimuslaboratorio ja päästövähennyksiä mittaava ja mallintava osaamis- ja investointikokonaisuus.
2) tehdä päästövähennyksiä ja energiatehokkuutta edistäviä demonstraatioita simulaattorissa käyttäen investointikokonaisuutta.
3) tehdä tutkimuslaboratoriolle pysyvät ja juurrutetut rakenteet, toimintamalli, toimitilat ja yhteiskäyttölaboratoriot osana Merilogistiikan tutkimuskeskusta.
4) tehdä tutkimuslaboratoriosta merilogistiikan laajasti tunnistettu ja tunnustettu huippukeskittymä hiilineutraaliusteemassa osana Merilogistiikan tutkimuskeskusta.
5) toiminnassa on laboratoriossa kansainvälisten huippuosaajien tutkimus- ja tuotekehitystiimit tutkimuskeskukseen liittyen.
6) yhteistyö eri tahojen kanssa, kuten Satakunnan merilogistiikka-alan veturi- ja pk- yritykset, kansalliset viranomaiset ja alan kansalliset ja kansainväliset yliopistot.
7) synnyttää uutta osaamista ja tukea yrityksien kasvua.

Yhteystiedot:

Johanna Lainio
Tutkimuspäällikkö
johanna.lainio@samk.fi

Käytännön toimet

Projektin vaiheet työpaketeittain (TP)
TP1 Tutkimuslaboratorion perustaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen päästövähennyksiä edistävänä uudet ratkaisuna
TP2 Simulaattori-investointi
TP3 Päästövähennyksiä ja energiatehokkuutta edistävät demonstraatiot simulaattorissa
TP4 Projektihallinto
TP5 Viestintäsuunnitelma