Tutkitaan: Merilogistiikan tutkimuslaboratorio

12.1.2024Minna Keinänen-ToivolaTutkitaan

Merilogistiikan tutkimuslaboratorion puuttuminen on hidastanut merilogistiikka-alan kehittymisestä Satakunnassa. Merilogistiikan tutkimuslaboratorion on tarkoitus korjata tämä puute keskittymällä toimitusketjun hallintaan ja päästöjen vähentämiseen merellä, satamissa ja maalla.

Kuvituskuva merenkulun simulaattorista.
Kuva: Mikko Lehtonen/AaVekellari.fi

Satakunnan merilogistiikan tutkimuslaboratorio sisältää merkittäviä investointeja infrastruktuuriin ja teknologiaan Merimäen simulaattoreissa. Näissä investoinneissa keskitytään kehittämään valmiuksia päästövähennysten mittaamiseen ja mallintamiseen, ja erityistä huomiota kiinnitetään huipputeknologian, kuten simulaattoreiden ja virtuaalitodellisuuden, integroimiseen tutkimusprosessiin. Tällä lähestymistavalla pyritään parantamaan merilogistiikkatoimintojen tehokkuutta ja ympäristökestävyyttä, mikä edistää merkittävästi alueen merilogistiikka-alaa.

Laboratorion pysyvä toiminta lisää merilogistiikan T&K-intensiteettiä alueen pienille ja keskisuurille yrityksille. Laboratorion tavoitteena on edistää merkittävästi kansallisten, Itämeren alueen, EU:n ja maailmanlaajuisten hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista merilogistiikan alalla sekä parantaa kansallista huoltovarmuutta.

Laboratoriossa mitataan, mallinnetaan ja kehitetään päästöjen vähentämismenetelmiä käyttäen demonstraatioita todellisissa toimintaympäristöissä. Tässä innovatiivisessa lähestymistavassa yhdistyvät simulaattorikäyttö ja demonstraatiot, mikä laajentaa tutkimuskeskuksen valmiuksia asiantuntijatyöstä numeerisesti mitattaviin ja mallinnettaviin toimiin todellisessa elämässä. Aloite on valmisteltu linjassa Satakunnan roolin kanssa Itämeren alueen, markkinoiden ja globaalin kuljetuslogistiikkaverkoston yhdistämisessä. Alueen historiallinen ja käynnissä oleva merenkulkutoiminta muodostaa tämän hankkeen selkärangan, mikä korostaa hankkeen merkitystä kestävien ja tehokkaiden merilogistiikkaratkaisujen edistämisessä.

Tiesitkö? 

  • Merilogistiikan tutkimuslaboratorio - MARILAB hankkeessa (Kesto: 01.09.2023–31.08.2026) tehdään laboratorion kehittämistyötä ja investointeja simulaattoreihin.
  • Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja SAMK ja sen kokonaisbudjetti on: kehityshanke: 314 809,37 euroa ja investointihanke: 213 150,00 euroa.
  • Tutkimuslaboratorio syventää ja monipuolistaa Merilogistiikan tutkimuskeskuksen palveluita yrityksille.

Jaa artikkeli

Tutkitaan

Lue myös