MUSTBE

Multidimensional stormwater treatment in urban areas for cleaner Baltic Sea

Vastatakseen kasvaviin ympäristönsuojeluvaatimuksiin Itämeren alueen maat ovat jo vuosia tehneet toimenpiteitä ravinne- ja vaarallisten aineiden päästöjen vähentämiseksi. Kaupunkien hulevesijärjestelmien kautta ympäristöön pääsee kuitenkin edelleen useita vaarallisia aineita ja erityisiä epäpuhtauksia. Nämä aineet eivät ole vain ravinteita (esim. typpi ja fosfori), vaan yhä useammin myös öljytuotteita, metalleja (lyijy ja kupari), orgaanisia epäpuhtauksia ja muita ympäristölle haitallisia aineita.

Kesto

1.5.2023–30.4.2026

Kokonaisbudjetti

3 980 475,80 €

 

Interreg Central Baltic

3 184 380,64 €

SAMK

297 066.40 € (ERDF 237 653,12 €)

Viron, Suomen, Latvian ja Ruotsin hankekumppaneiden yhteisenä haasteena on kehittää digitaalisia ja teknisiä ratkaisuja hulevesisuunnitteluun sekä oppia, lisätä osaamista ja tietoisuutta siitä, miten edellä mainittujen ravinteiden ja aineiden käsittelyä kaupunkien hulevesissä voidaan tehostaa.

Yhteinen alueellinen haaste on luonteeltaan moniulotteinen, mikä edellyttää syvällistä asiantuntemusta hulevesien hallinnan eri osa-alueista. Rajat ylittävällä yhteistyöllä varmistetaan haluttu lopputulos tuottamalla merkittävä teknologinen innovaatio ja kehittämällä uusia älykkäitä luontopohjaisia ratkaisuja neljän maan seitsemässä pilottikohteessa:

 • Kaksi kohdetta Tallinnassa ja Viimsissä, Virossa.
 • Kaksi kohdetta Porin kaupungissa.
 • Yksi kohde Riikassa, Latviassa.
 • Kaksi kohdetta Söderhamnissa, Ruotsissa.

MUSTBE-hankkeessa kehitetty digitaalinen ratkaisu sisältää osatekijät, jotka liittyvät 1) hulevesien puhdistamiseen ja uudelleenkäyttöön lähellä niiden syntypaikkaa ja 2) hulevesivirtojen hallintaan ja valvontaan sadetapahtumien aikana sekä vaarallisten aineiden ja toksiinien seurantaan. Tämä väline tukee keskisen Itämeren alueen kuntia ja kaupunkeja niiden ympäristönsuojelupyrkimyksissä.

Yhteystiedot:

Hanna Kajander
Projektipäällikkö
hanna.kajander@samk.fi

Logo. Interreg Co-funded by European Union. Central Baltic Programme. MUSTBE.

Hankkeen tavoitteet

 • Digitaalisten ja teknisten ratkaisujen kehittäminen hulevesisuunnittelua varten ja
 • oppia, miten voidaan tehostaa ravinteiden (typpi, fosfori), öljytuotteiden, metallien (lyijy ja kupari), orgaanisten epäpuhtauksien ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden käsittelyä kaupunkien hulevesissä.

Hankkeen vaiheet

 • Älykkäiden ja monitavoitteisten hulevesien käsittelyratkaisujen analysointi ja rakentamisen suunnittelu seitsemässä pilottikohteessa.
 • Uusien ratkaisujen asennus ja toteutus.
 • Käyttöönotettujen ratkaisujen ja tekniikoiden monitorointi pilottikohteissa tehokkuuden verifioimiseksi.

Hankkeen yhteistyökumppanit

 • Viimsin kunta, Viro (hankkeen vetovastuu)
 • Tallinnan teknillinen yliopisto, Viro
 • Tallinnan kaupunki, Viro
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Porin kaupunki
 • Söderhamnin kunta, Ruotsi
 • Riikan kaupunki, Latvia
 • Riikan teknillinen yliopisto, Latvia

Lisätietoa

Tietoa hankkeesta ja sen edistyksestä on koottu rahoittajan projektisivuille osoitteessa https://centralbaltic.eu/project/mustbe/.