Tutkitaan: Ennakkotestaamisen konsepti kustannustehokkaamman laivanrakentamisen tueksi

14.4.2023Hanna KajanderTutkitaan

Suomalainen laivanrakennus ja telakoiden kannattavuus on ollut useammastakin syystä koetuksella jo vuosia. Pandemia ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset kärjistivät tarvetta löytää keinoja tehostaa toimia ja löytää keinoja, joiden avulla pystyttäisiin tekemään oikea-aikaisia ja oikeita valintoja – ja välttämään vääriä.

Kaksi henkilöä istuu katsomassa näyttöä.
LaivaDigiLab-hankkeessa oleellisena osana on osaajaverkoston tuominen yhteen, jolloin saadaan käytännön ymmärrystä, asiantuntemusta ja erilaisia näkökulmia mukaan laivanrakennuksen ennakkotestaamisen konseptin kehittämiseksi. Kuva on maaliskuun hackathon-tilaisuudesta.

SAMKin Merilogistiikan tutkimuskeskus on ollut vuodesta 2021 asti kehittämässä ja luomassa edellytyksiä laivanrakentamisen ennakkotestauslaboratorion, ”LaivaDigiLabin”, perustamiseksi. Testauslaboratorio on terminä kenties korkealentoinen, mutta ongelman ydin on varsin konkreettinen: laivoissa on kymmeniä ja taas kymmeniä digitaalisia järjestelmiä. Kuka ikinä on ollut ohjelmistokehityksessä mukana ymmärtää, ettei ohjelmistokehitys ole yksinkertaista ja että on varsin epärealistista odottaa, että sadat toisiinsa tavalla tai toisella kytkeytyneet järjestelmät pitäisi toimia ensi kytkennällä saumattomasti yhteen.

Ennakkotestauksen kehittämisen edellytyksenä on ollut perehtyminen monimuotoisesti laivanrakennusprosessin digitaalisten järjestelmien nykytilanteeseen: on muun muassa toteutettu haastatteluja, simuloitu ajoja, tutustuttu kahteen pilottilaivaan sekä toteutettu hackathon-tilaisuuksia, joissa on paitsi ratkaistu ongelmia myös tuotu yhteen alan osaajia. Nämä toimet ovat tukeneet asetettua tavoitetta kehittää satakuntalaisen laivanrakentamisen ennakkotestaamisen osaajaverkostoa.

Analysoitavaa aineistoa on kerätty LaivaDigiLab-hankkeen puitteissa, ja tähänastisten tulosten perusteella laivanrakentamisen haasteen ja konseptoinnin ytimessä on projektin ja siihen kuuluvien alaprosessien hallinta. Avainasemassa ovat hyvä ja oikea-aikainen tiedonkulku, selkeä vastuunjako (ja vastuunotto) ja hyvät määrittelyt jokaisessa laivanrakennuksen vaiheessa esisuunnittelusta käyttöönottoon, koska jos ei tiedä, mitä tilaa, saa ”mitä sattuu”. Ennakkotestaamisen konsepti ei voi ratkaista yksityiskohtaisia seikkoja, mutta voi auttaa hahmottamaan kokonaisuutta ja esimerkiksi varmistamaan tiettyyn vaiheeseen kuuluvia kriittisiä tekijöitä.

Laivojen rakentamiselle merkityksellisen ennakkotestaamisen konsepti on odotettu tuki kustannustehokkaampaan toimintaan. Hankkeen tulosten ja konseptin avulla ei kuitenkaan ratkaista ongelmaa, jos resurssit ovat vajaat tai jos konseptin mukaista toimintaa ei jalkauteta ja osteta osaksi toimintakulttuuria. LaivaDigiLab antaa kuitenkin mahdollisuuksia välttää toistamasta vanhoja virheitä ja sekä huomata mahdolliset virheet niin aikaisin kuin mahdollista.

Tiesitkö tämän?

  • Laivanrakentamisen ennakkotestaamista on kehitetty Euroopan aluekehitysrahaston ja SAMKin yhteisellä rahoituksella LaivaDigiLab-hankkeessa, joka käynnistettiin 2021 ja joka päättyy elokuussa 2023.
  • Tarve hankkeelle on tullut alan toimijoilta. Yhteensovittamisen haasteita eivät ole pelkästään digitaalisissa järjestelmissä ja konsepti kiinnittää huomiota myös meriklusterin toimijoiden yhteen saattamiseen ja osaajaverkoston ylläpitoon.
  • Tutkimusta on tehty niin Merimäen simulaatioympäristössä kuin käytännön pilottikohteissa WasaLinen Aurora Botnialla ja TallinkSiljan MyStarilla.
  • Suomalainen laivanrakennus tuottaa uniikkeja yksilöitä ja on siten alansa edelläkävijä.
  • Edistyksellisyys tulee esille erityisesti digitaalisuuden hyödyntämisessä, mikä näkyy edistysaskeleina myös vihreän siirtymän saralla. Esimerkiksi Aurora Botniassa mittausdatan kerääminen eri järjestelmistä ja kerätyn tiedon analysointi ovat parantaneet aluksen energiatehokkuutta.

Jaa artikkeli

Tutkitaan

Lue myös