Tutkitaan: Laivan oikea-aikainen saapuminen satamaan

10.5.2021Minna Keinänen-ToivolaTutkitaan

Satamat ovat liikenteen solmukohtia. Suomessa tuonnista 80 % ja viennistä 90 % kulkee meriteitse.  Keskeistä satamien toiminnassa ja koko kuljetusketjussa on oikea-aikainen saapuminen. Tavoitteena on kuljettaa ”paketti” mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti paikasta A paikkaan B. Turvallisuus on tietenkin kaiken toiminnan perusta.

Rahtilaiva saapumassa Gävlen satamaan.

Laivan saapuessa satamaan toimintaan linkittyy lukuisia toimijoita. Jotta kaikki tapahtuu oikea-aikaisesti ja järjestyksessä, toimijoiden tulee varmistua laivan saapumisajasta (ja lähtöajasta).  Perinteisesti viestintä on hoidettu puhelimitse. Laivan saapumisen ja lastin purkuun on liittynyt kymmeniä puhelinsoittoja.

SAMKissa on tutkittu laivan oikea-aikaista saapumista vuodesta 2017. Tutkimus aloitettiin Suomessa Rauman ja Ruotsissa Gävlen satamissa, jotka ovat molemmat konttisatamia.

Tutkimuksen vaiheet olivat 1) nykytilanteen määrittely, 2) liiketoimintamallin ja liiketoimintalogiikan kehittäminen sopivalle tiedon ja viestintäratkaisulle 3) paikallisen toimijakentän määrittely, 4) toimijoiden välisen viestinnän selvittäminen ja 5) uuden sähköisen työkalun kehittäminen (de Andres Gonzales ym. 2021).

Tutkimuksen tuloksena sekä Raumalle, että Gävleen kehitettiin omat satamasovelluksensa. Jatkossa toimijat voivat tarkistaa kännykästä laivan saapumisen (ja lähdön) ajankohdan. Satamasovelluksesta näkee satamatilannekuvan. Kehitetty satamasovelluksen “Port Activity Application” lähdekoodi on vapaasti saatavilla.

Tutkimuksessa toteutettua satamasovellusta on kehitetty edelleen. Fintrafficin meriliikenteenohjaus ja Unikie julkistivat 22.4.2021 kaikille Suomen satamille ja satamatoimijoille avoimen ja ilmaisen satamien digitalisaatioalustan, Fintraffic Port Activity App -palvelun.

Kuvankaappaus Satamasovelluksesta.

Faktaa:

  • Kaikki sai alkunsa Turusta Euroopan meripäiviltä (European Maritime Days) v. 2016, jossa SAMKin ja Ruotsin Merenkuluviraston edustaja tapasivat sattumalta ensi kertaa.
  • Tutkimus tehtiin käytännön pilottikohteissa. Tutkimuksesta kehitettiin toimiva sovellus Suomen satamien käyttöön. Soveltavaa tutkimusta yritysten tarpeisiin.
  • Tutkimus laajennetaan Satakunnan logistiikkaketjujen digitalisaation kehittämiseen 1.4.2021 alkaneessa AKKE SaLoDi  (Satakunnan kuljetuslogistiikkaketjujen digiloikka)-hankkeessa.

Jaa artikkeli