Tutkitaan: Vientiä eteläiseen Afrikkaan

11.4.2022Nina SavelaTutkitaan

Meriklusterin tuotteilla ja palveluilla on kasvava kysyntä eteläisen Afrikan markkinoilla. Tulevaisuudessa eteläinen Afrikka tuleekin olemaan yhä kasvavien investointien kohde. Markkinat muodostuvat jopa 300 miljoonan kuluttajan alueesta. Atlantin eteläisellä rannikolla sijaitseva Namibia on meri- ja maanteitse katsottuna luokiteltu portiksi eteläiseen Afrikkaan.

SME Aisle -hankeryhmä yhteiskuvassa Walvis Bayssa Namibiassa.
Keskisen Itämeren alueen yritys- ja hanketoimijoiden sekä Namibiassa toimivan Namport-organisaation edustajien tapaaminen workshopissa Walvis Bayssa huhtikuussa 2019.

Keskisen Itämeren alueen pienillä ja keskisuurilla yrityksillä Suomessa, Ahvenanmaalla, Virossa, Latviassa ja Ruotsissa on vahvaa osaamista merenkulun osa-alueista, kuten laivanrakennuksesta, merenkulusta ja logistiikasta, uusiutuvasta energiasta, automaatiosta ja ICT:stä. Monet alueen yritykset ovat kuitenkin kapasiteetiltaan liian pieniä toimimaan yksin eteläisen Afrikan (SADC-alue, Southern African Development Community) markkinoilla ja niiden asiantuntemus kyseisistä markkinoista voi olla hyvin rajallista. Toisaalta SADC-alueen asiakkaat odottavat tuotteilleen ja palveluilleen mukautuvia ja skaalautuvia tuote- ja palvelukonsepteja. Merilogistiikan tutkimuskeskuksen Central Baltic Interreg -rahoitteinen SME Aisle -hanke luotiin vastaamaan tähän kysyntään.

Hankkeen tavoitteena on tukea keskisen Itämeren meriklusterien pk-yritysten pääsyä uusille markkinoille SADC-alueella käyttäen Namibiaa porttina laajemmille markkinoille, esimerkiksi Etelä-Afrikkaan ja Sambiaan. Hankkeessa on tutkittu muun muassa kohdemaiden markkinoita, niiden liiketoimintamahdollisuuksia ja etsitty ratkaisuja pk-yritysten kaupan tukemiseen SADC-alueen markkinoilla.

SME Aisle -toiminnassa on tähän mennessä toteutettu useita aktiviteetteja, jotka tukevat keskisen Itämeren alueen pk-yritysten vientiä SADC-alueelle. Tärkeänä tiedonlähteenä toimii Etelä-Afrikan markkinoiden markkina-analyysi, joka sisältää tietoa kohdemaista ja niiden potentiaalista, teknisistä ja operatiivisista vaatimuksista sekä markkinavalmiudesta. Se myös analysoi mahdolliset markkinoille menemisen tavat. Toiminnan tueksi on myös koottu ja kehitetty Customer Relationship Management (CRM) -järjestelmä, joka keskittyy asiakkuuksien hallintaan. Kapasiteettia on pyritty rakentamaan valitsemalla 20 potentiaalisinta vientiyritystä, joille on järjestetty yhteiset valmennustilaisuudet, mm. kymmeniä paikallisia tapahtumia ja kansainvälisiä työpajoja. Yrityksille on myös tarjottu kapasiteettia rakentavaa materiaalia verkkoluentojen muodossa. SME Aisle on myös järjestänyt liiketoimintadelegaatiomatkat eteläiseen Afrikkaan (Namibia, Etelä-Afrikka ja Sambia) sekä keskisen Itämeren maihin. Matkojen ja tapaamisten aiheena ovat olleet mm. brändäys ja tietoisuudesta rakentaminen. Liiketoimintaneuvotteluissa on paneuduttu yhteisyritysten perustamiseen ja myyntisopimusten allekirjoittamiseen.

Hankkeessa on luotu yrityksille ja muille liiketoiminnasta kiinnostuneille sähköinen liiketoiminnan alusta, josta on helposti löydettävissä sekä keskisen Itämeren maiden että eteläisen Afrikan maiden maatietoa sektoreittain ja maakohtaisesti sekä hankkeen muu tutkimusmateriaali. Yritysten luoma liiketoiminta sekä kontaktit jatkavat toimintaa hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeessa on luotu mittava arkisto liiketoimintaa tukevia julkaisuja ja raportteja. Hyviä käytäntöjä ja konseptia laajennetaan keskisen Itämeren alueella sekä SADC-alueella merenkulun vientiä varten. Hanke on tiivistänyt yhteistyötä aina yksittäisten yritysten välisistä suhteista organisaatioiden ja jopa maiden välisiin suhteisiin.

Tiesitkö tämän?

  • SME Aisle -delegaatiomatkoille on osallistunut yli 40 keskisen Itämeren yritystä Suomesta, Virosta, Latviasta ja Ruotsista. Matkojen aikana projektin työryhmä on luonut satoja uusia kontakteja.
  • Sambia lisättiin hankkeeseen yritysten toiveesta, kun SME Aisle oli jo käynnissä.
  • Eteläinen Afrikka tulee tulevaisuudessa olemaan erittäin kiinnostava viennin kohde. Esimerkiksi Suomen uuden Afrikka-strategian mukaan Suomen ja Afrikan maiden välinen kauppa kaksinkertaistetaan vuodesta 2020 vuoteen 2030 (Valtioneuvosto 2021).

Jaa artikkeli

Tutkitaan

Lue myös