Jo vuosi ansiokasta kehittämistyötä Merilogistiikan tutkimuskeskuksessa

22.4.2022Hanna RissanenUutiset

Merilogistiikan tutkimuskeskus aloitti toimintansa alkuvuodesta 2021 vastatakseen merenkulku- ja logistiikka-alan kehittämistarpeisiin sekä osaltaan tukeakseen Satakunnan alueen kasvustrategiaa. Tutkimus- ja kehittämistyötä on takana nyt kokonaisen vuoden verran. Keskus on vakiinnuttanut asemansa ja lujittanut alan kehitysnäkymiä.

Rauman satama.

Merilogistiikan tutkimuskeskuksen valmistelu aloitettiin Satakunnan ammattikorkeakoulussa jo keväällä 2020. Potentiaali panoksesta Satakunnan kasvuohjelmaan oli tunnistettu – meriosaaminen, logistiikka ja huoltovarmuus oli määritelty yhdeksi maakunnan strategiseksi painopisteeksi. SAMKin merenkulun ja logistiikka-alan koulutuksen ja tutkimuksen pitkät perinteet ja laaja osaaminen antoivat hyvät eväät keskuksen toimintalinjojen suunnittelulle. SAMKin vuoden 2021 organisaatiouudistus antoi suunnittelulle myötätuulta ja keskuksen toimintamuoto selkiytyi entisestään.

Monipuolista osaamista hankkeissa

Merilogistiikan tutkimuskeskus lanseerattiin 22.4.2021, vetäjänään kokenut tutkimuspäällikkö Minna Keinänen-Toivola. Jo käynnissä olevia hankkeita järjesteltiin keskuksen toimintaympäristöön, ja uusia hankeideoita kehiteltiin ahkerasti. Nyt vuoden ikään ehtineellä keskuksella hankkeita on kaiken kaikkiaan noin 25, ja hankkeissa työskenteleviä asiantuntijoita suunnilleen saman verran.

– Käynnissä olevien kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden kantavia teemoja ovat tehokkuus, turvallisuus, digitaalisuus sekä sininen ja vihreä kasvu. Hankekantamme on tällä hetkellä erinomainen, Keinänen-Toivola kertoo.

Ammattikorkeakoulujen tavoitteiden mukaisesti keskuksen toiminnassa on myös mukana SAMKin opiskelijoita, mm. suorittamassa ohjattuja harjoitteluita tai tekemässä opinnäytetöitä.

Saavutuksia monella saralla

Tutkimuskeskuksen hankkeiden toiminta ja tulokset ovat merkityksellisiä maakunnan kasvulle sekä yritysten menestykselle. Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään käytännönläheisesti siten, että tulokset ja saavutukset hyödyttävät Satakunnan alueen toimijoita.

– Alueen yritysten liiketoiminnan tukeminen ja synergiahyötyjen löytäminen on avainasemassa, kun puhutaan Satakunnan kehittämisestä, Keinänen-Toivola muistuttaa.

Onnistuneen kehittämistyön tulokset menestyvät myös kilpailuissa. Esimerkiksi keskuksen Efficient Flow -hankkeessa kehitetty laivojen saapumisen oikea-aikaisuutta edistävä satamasovellus Port Activity App menestyi kansainvälisesti sekä SeaTrade Awards että Sea4Value -kilpailuissa kuluneena vuonna. SAMK osallistui myös keväällä 2022 Merilogistiikan tutkimuskeskuksen videolla kansalliseen ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyötä esittelevään TKI Kärjet -kilpailuun, jonka voittaja julkistetaan AMK-päivillä toukokuussa.

ISTLAB-hanke puolestaan kehitti älykkään merenkulun testilaboratorion ja toteutti menestyksekkäästi maailman ensimmäiset simulaatiot etäluotsauksessa. Hankkeen loppuseminaari esitteli saavutuksia marraskuussa 2021. Samassa kuussa Raumalla juhlittiin myös merenkulun koulutuksen 141-vuotista taivalta ja vietettiin Meriverkostopäivää.

Keskuksessa tapahtumia on siis vuoden aikana ollut runsaasti ja hankkeissa on saavutettu onnistuneita tuloksia. Jotta saavutukset näkyvät ja kuuluvat, ja ovat siten sidosryhmien ulottuvissa, on Merilogistiikan tutkimuskeskuksessa panostettu viestintätyöhön toiminnan alusta alkaen. Verkkosivut päivittyvät ajantasaisesti ja kertovat uusimmista tuulista, Twitter pitää seuraajat ajan tasalla keskuksen toiminnoista ja innovaatioista.

Yhteistyötä horisontissa

Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen Merilogistiikan tutkimuskeskuksen vauhti ei ole hidastumassa, päinvastoin.

– Kansallista ja kansainvälistä tutkimustoimintaa tiivistetään jatkossakin. Uusia avauksia suunnitellaan ja tehdään myös. Ne perustuvat ennen kaikkea alueen yrityksistä nouseviin tarpeisiin, Keinänen-Toivola kertoo.

SAMKin Talous ja Tekniikka Akatemia tulee enenevässä määrin toimimaan linkkinä tutkimuksen, opetuksen ja yritysyhteistyön välillä. Lisäksi SAMKin kaiken kaikkiaan viiden tutkimus- ja kehittämiskeskuksen välistä yhteistyötä tiivistetään ja hiotaan.

Yksi Merilogistiikan tutkimuskeskuksen tulevien toimintavuosien kohokohdista tulee olemaan Kansainvälisen merenkulkualan korkeakoulujen yhdistyksen (International Association of Maritime Universities, IAMU) vuoden 2023 vuosikonferenssin (The Annual General Assembly, AGA23) järjestäminen Raumalla. Konferenssi järjestetään ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa ja Suomessa. SAMK on ollut IAMU:n aktiivinen jäsen 15 vuotta.

SAMK valittiin konferenssin järjestäjäksi yhdeksän hakijan joukosta. Konferenssin keskeisiä teemoja ovat merenkulun koulutuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen. Vuonna 2023 pääteema on meriammattilaisten koulutuksen laatu.

– Vuosikonferenssin järjestäminen mahdollistaa satakuntalaisen ja suomalaisen meriosaamisen esittelyn globaalille merenkulun yhteisölle omalla kotikentällämme, Keinänen-Toivola iloitsee.

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Lue myös