Tutkitaan: Yhteinen digitaalinen järjestelmä satakuntalaisten logistiikkaketjujen voimavaraksi

12.6.2022Susan Råberg-Vikkula, Pyry Lähde & Hanna RissanenTutkitaan

Yhteiskunnassamme lähes kaikki toiminta tarvitsee logistiikkaa. Logistiikka jää kuitenkin usein huomaamatta, varsinkin silloin, kun se toimii moitteettomasti. Logistiikka toimii päivittäin vuorokauden ympäri, se on tarkasti suunniteltua, noudattaa minuuttiaikataulua sekä vaikuttaa kokonaisvaltaisesti huoltovarmuuteen. Digitalisaatio on tuonut myös logistiikan alalle mahdollisuuksia tehdä työtä helpommin, tehokkaammin ja mielekkäämmin.

Konttirekat satamassa. Etualalla kaksi työntekijää.

Satakuntalaisissa logistiikkaketjuissa on voimaa

Satakunnan ammattikorkeakoulun SaLoDi-hankkeessa (Satakuntalaisten logistiikkaketjujen digiloikka) tutkitaan, miten digitalisaation avulla voitaisiin kehittää Satakunnan logistiikka-alan toimintaa entisestään, ja miten yhtenäinen digitaalinen järjestelmä voisi palvella logistiikka-alan toimijoita Satakunnassa. Samalla myös tuodaan esiin logistiikan tärkeyttä toimitusketjussa ja herätetään keskustelua logistiikan saralla niin satakuntalaisessa elinkeinoelämässä ja päättäjissä kuin myös logistiikka-alan toimijoissa.

Hankkeen tavoitteet pohjautuvat Satakunnan kasvun mahdollisuudet -raporttiin. Raportti julkaistiin, kun koronakriisissä herättiin miettimään prosessien toimivuuden varmistamista ja toiminnan vaikutusta elinkeinoelämään ja yhteiskuntaan. Koronapandemian aiheuttama tilanne oli kaikin puolin nyky-yhteiskunnalle uusi, kun toiminnot ympärillä eivät sujuneetkaan kuten oli totuttu.

Aiemmin Merilogistiikan tutkimuskeskus on tehnyt huimaa tutkimus- ja kehitystyötä muun muassa Port Activity App- sovelluksen parissa. Sovelluksen avulla merilogistiikan toimijat pystyvät tehostamaan toimintaansa saamalla tiedon esimerkiksi laivan saapumisesta oikea-aikaisesti. SaLoDi-hankkeessa tausta-ajatuksena on ollut tämän sovellusmallin laajentaminen myös maakuljetuksiin ja logistiikkaketjun kokonaisvaltaiseen hallintaan.

Tuloksilla halutaan palvella satakuntalaista elinkeinoelämää ja satakuntaisia logistiikkakokonaisuuksia, minkä vuoksi hanke pureutuu Satakunnan erityispiirteisiin logistiikan näkökulmasta. Yhdeksi kehittämiskokonaisuudeksi nousi myös kahden vahvan kaupungin, Porin ja Rauman, synergiaedut.

SaLoDi-tutkimuksen ja -kehittämistyön tavoitteina ovat:

  • huoltovarmuuden takaaminen
  • satakuntalaisen teollisuuden ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn takaaminen ja vahvistaminen
  • logistiikkaketjujen toimijoiden yhteistyön kehittäminen
  • ympäristötavoitteiden saavuttamisen tukeminen hyödyntäen digitalisaatiota.

Digitalisaatio työkaluna logistiikassa

Digitalisaation avulla logistiikka-alan toimijoilla on mahdollisuus optimoida prosessejaan, lisäten samalla sekä työn tehokkuutta että työn mielekkyyttä. Digitalisaatio on tullut yhdeksi työkaluksi muiden joukkoon. Sen tuottama tieto on monipuolista ja kallisarvoista, mutta valitettavan usein tuo tieto jää kuitenkin hyödyntämättä.

SaLoDi-hankkeen päätarkoitus on tutkia, mikä on sakuntalaisten logistiikka-alan toimijoiden mahdollisuus ja tahtotila hyödyntää yhteistä digitaalista järjestelmää käsittäen logistiikkaketjun aina satamasta maanteitä pitkin esimerkiksi teollisuuspuistoon asti, ja eritoten tuotannosta loppukäyttäjälle. Järjestelmästä jokainen toimija saisi yhteiseksi tarkoitetun tiedon reaaliaikaisesti ja kaikille osapuolille saman arvoisena. Olemme tutkineet miten logistiikka-alan toiminnoissa voisi hyödyntää ympärillä digitalisoituvaa maailmaa esimerkiksi Pori/Rauma – Tampere Digiraide -pilotoinnissa ja Valtatie 8 Älyväylän kehityksessä.

Digitalisaatio oikein käytettynä luo mahdollisuuksia. Se on merkittävä väline tehokkaaseen ja tuottavaan työhön, mutta se ei saa olla itsetarkoitus.

Yhteistyö avainasemassa

Tutkimusta on suoritettu tekemällä useita kattavia haastatteluja logistiikka-alan yrityksiin Satakunnassa. Tutkimustietoa on kartoitettu kontaktoimalla alan toimijakenttää laaja-alaisesti. Tutkimuksessa on hyödynnetty asiantuntijuutta niin satamien toimijoiden kuin valtateitä pitkin kulkevien kuljetusliikkeiden edustajien osalta. Oman osuutensa tutkimuksesta muodostaa myös satakuntalaisten teollisuuspuistojen edustajien ja yhteiskunnallisen toimijakentän kanssa käydyt keskustelut. Yhteistyötä tehdään myös kauppakamarien valiokuntien kanssa liittyen liikenteeseen ja logistiikkaan.

Tutkimus rajautuu kolmeen pilottiteemaan: 1) metsäteollisuuden kuljetukset ja konttiliikenne, 2) teknologiametalliteollisuus sekä 3) elintarvikekuljetukset, koska nämä ovat Satakunnassa merkittäviä kuljetuslogistiikan sektoreita.

Tutkittava tieto tullaan tarjoamaan kaikkien satakuntalaisten logistiikka- ja liikennealan toimijoiden käyttöön sekä koko elinkeinoelämän hyödynnettäväksi. Tavoitteena on, että tutkimustulosten myötä päästään kehittämään konkreettista yhteistä digitaalista järjestelmää logistiikka-alan toimijoille ja näin tuottamaan kaikkia logistiikkaketjun osia palveleva tieto aina ketjun aloituspisteestä loppupisteeseen asti.  Logistiikkaketju pitää sisällään useita eri toimijoita, jonka jokaisen panostus on merkittävä ketjun toimivuuden kannalta. Upeaahan olisi, jos esimerkiksi aiemmin kehitetty Port Activity App -satamasovellus saataisiin näin laajennettua myös valtateille ja raiteille palvelemaan niin alan toimijoita kuin tilaajiakin.

Jaa artikkeli

Tutkitaan

Lue myös