ISTLAB yhteiskäyttölaboratoriossa testataan merenkulun sovelluksia simulaationa

11.10.2021Merilogistiikan tutkimuskeskusUutiset

Kuljetussektori on teknisessä murrosvaiheessa. Muutos koskee myös merenkulkualaa. Älykkäät vesiväylät ja satamat, kauko-ohjaus ja etäkäyttöisten alusten asteittainen käyttöönotto edustavat teknistä harppausta, jonka uskotaan muuttavan koko meriklusteria seuraavien vuosikymmenien aikana.

Simulaattorin kuvaa satama-alueesta.

Väylärakenteet tulevat hyödyntämään digitalisaatiota voimakkaasti tulvaisuudessa. Kehitys tuo mukanaan uusia palveluja, joita ei ole ennen nähty. Myös näiden testaamiseen tarvitaan kustannustehokas ja pieniriskinen testiympäristö.

SAMKissa kehitetään älykkään merenkulun testauslaboratoriota testausympäristöksi uusille merenkulun sovelluksille. ISTLAB – EAKR-hankkeen, (2019 – 2022) lähtökohtana on merenkulun yleinen digitalisaation, automaation ja autonomian lisääntyminen. Kehitystyön tuloksena SAMK-kampus Raumalle on rakennettu testilaboratorio simulaatioympäristöön.

– Testilaboratorio simuloi todellisuutta. Tarkoitus on, että merenkulun toimijat voivat ISTLABissa testata sovelluksiaan aitoa vastaavassa ympäristössä ennen kalliita ja riskialttiita testejä, ISTLABin sisältöjohtaja Janne Lahtinen kertoo.

Etäluotsaus testilaboratorion käyttötapauksena

Tavoitteena on luoda älykkään merenkulun yhteiskäyttölaboratorio, joka liittää yhdeksi kokonaisuudeksi SAMKin navigointisimulaattorin, Liikenneviraston Rauman syväväylän syvyysmallin, älypoijun ja virtausmittauksen, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen navigointijärjestelmätutkimuksen ja Ilmatieteenlaitoksen Merentutkimuksen aalto- ja jääolosuhdetietojen mittauksen.

Tällä hetkellä ISTLABissa on tehtynä kolme testisykliä, joissa käyttötapauksena on ollut etäluotsaus. Etäluotsauksessa laiva luotsataan maista käsin tarvitsematta viedä luotsia fyysisesti laivalle. Testauksilla on haluttu ymmärtää, millaisia tarpeita testilaboratoriolla on. Uusimpana on tehty Maanmittauslaitoksen ja Ilmatieteenlaitoksen kanssa yhdessä toteutetut testit.

– Etäluotsaus on monimutkainen ja haastava käyttötapauksena. Siksi se on hyvä testikohde. Jos testilaboratorio toimii etäluotsauksessa niin se vastaa moneen muuhunkin tarpeeseen, Lahtinen sanoo.

– Olemme kartoittaneet etäluotsausta ja pitkälle. Nyt on tarkoitus laajentaa testausta ja haastaa testilaboratoriota. Kartoitamme esimerkiksi miten etäluotsattavan laivan miehistö reagoi eri tilanteisiin ja muutamme ympäristöolosuhteita erilaisiksi, Lahtinen jatkaa.

Kuka? Janne Lahtinen toimii SAMKissa lehtorina logistiikan ja meriteknologian osaamisalueella. ISTLABissa hän toimii sisältöjohtajana, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa testien järjestäminen, toiminnallisen puolen rakentaminen, harjoitteiden toteuttamisen suunnittelu ja julkaisuiden kirjoittaminen.

Aikaisemmin Janne on työskennellyt öljy- ja kaasuteollisuudessa rakentamassa syvänmeren kenttiä sekä syvänmeren robotiikan parissa.

Vapaa-ajallaan Janne tekee puutarhahommia, multitäskää ja tekee sivutoimisesti väitöskirjaa. Tekniikan väitöksen aiheena on Älykkäät väylärakenteet ja etäluotsaus.

– Väitöskirjan tekeminenkin on myös jonkin sortin vapaa-ajantoimintaani. Pidän kirjoittamisesta ja haastan mielelläni muita ajattelemaan. Väitöskirjan tekeminen on siihen oivallinen väylä. Väitöskirjan tekeminen on myös tapa tyydyttää ammatillista uteliaisuutta, Lahtinen sanoo.

ISTLAB -hankkeen yhteistyökumppanien logoja.

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Lue myös