Pandemiatilanteisiin liittyvää tietoa ja tukea merenkulkualalle

24.11.2022Uutiset

Koronapandemia osoitti, että tautitilanteet vaativat uudenlaisia varautumismalleja ja toimintatapoja myös merenkulussa. Laivoilla puhkeavat epidemiat ovat todennäköisiä, ja tietämys sekä osaaminen tautitilanteiden varalle voi olla merkitsevän tärkeä epidemian hillitsemiseksi. Merilogistiikan tutkimuskeskuksen uudessa kansainvälisessä hankkeessa paneudutaan aiheeseen laajan partneriteetin voimin.

DESSEV-hankkeen partnerit yhteiskuvassa Varsovan lääketieteellisen yliopiston edustalla marraskuussa 2022.
DESSEV-hankkeen aloituskokous järjestettiin Varsovassa 14.-15.11.2022. SAMKin hankepäällikkö Heikki Koivisto kuvassa eturivissä toinen oikealta.

DESSEV-hankkeessa käsitellään kysymyksiä, jotka liittyvät epidemian puhkeamiseen laivalla. Käytännössä laivalla on suuri mahdollisuus "levittää" tautia laajemmalle alueelle. COVID-19-epidemia osoitti, että monin paikoin ei ole olemassa mekanismeja tautitilanteiden varalta – usein olemassa olevia menettelyjä ei myöskään ole mukautettu ympäröivään todellisuuteen. Myös täysin uusia menettelytapoja on tarpeen luoda.

DESSEV-hankkeen taustalla on menestyksekkään merenkulkijoiden mielenterveyden edistämiseen keskittyneen Prometheas-hankkeen (PROmoting MEntal HEAlth at Sea, prometheasproject.eu) ydinjoukko, johon liittyi nyt mukaan myös puolalainen lääkärikoulu. DESSEV-hankkeen koordinaattorina toimii Sczeczinin merenkulkuyliopisto Puolasta ja partnereina ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Marii Skłodowskiej-Curie lääketieteellinen yliopisto Puolasta, SPINAKER-koulutusyritys Sloveniasta, Katalonian yliopisto Espanjasta, IDEC Training Consulting -yhtiö Kreikasta ja Centre for Factories of the Future (C4FF) Ruotsista.

Kaksivuotisessa DESSEV-hankkeessa kerätään tietopankki merenkulkijoiden käyttöön ja kehitetään päätöksenteon tukijärjestelmä merenkulkualan päättäjille tautitilanteiden varalle. Prometheas-hankkeessa kehitettyä mallia tullaan hyödyntämään kerättäessä DESSEV-materiaalipankkia. Materiaalit tulevat olemaan helposti tutkittavissa viidellä eri kielellä DESSEV-hankkeen kotisivulta vuoden 2024 aikana. Päätöksentekoa tukeva applikaatio julkaistaan vuoden 2024 syksyllä.

Jaa artikkeli

Lue myös