Tutkitaan: Opiskelijoiden geneeristen taitojen kehittäminen

23.11.2022Daniela TanhuaTutkitaan

Geneeriset taidot, kuten luovuus ja kriittinen ajattelu, auttavat oppijoita sopeutumaan muutoksiin ja löytämään merkityksiä toiminnalleen. SocialBlend-hankkeessa keskitytään näiden taitojen kehittämiseen oppimisessa. Kyseessä on ERASMUS+-hanke, jota toteuttavat kumppanit Suomesta, Belgiasta, Romaniasta, Slovakiasta, Puolasta ja Unkarista. Tavoitteena on luoda digitaalinen kirjasto, joka pitää sisällään oppimisen työkalupakkeja, parhaita pelillistämiskäytäntöjä sekä opettajien viestintäalustan geneeristen taitojen opetuksen aihepiiriin liittyen.

Konttilaiva auringonlaskussa, piirroskuva.

Suomen kansallisessa tutkintojen viitekehyksessä geneerisillä, transversaaleilla taidoilla on tärkeä asema, ja ne on sisällytetty kaikkiin oppiaineisiin ja koulutusasteisiin. Nämä taidot tai pätevyydet ovat paljon yleisempiä kuin tyypilliset oppiaineisiin perustuvat tavoitteet. Tällaisista taidoista käytetään monia termejä, esimerkiksi monialaiset taidot tai pätevyydet (UNESCO, 2015), yleistaidot (Singh & Gera, 2015), 2000-luvun taidot (Binkley et al., 2012) ja avaintaidot (Looney & Michel, 2014; Euroopan komissio, 2017). Ne kaikki viittaavat käyttäytymiseen ja toimintaan, jota tarvitaan yhteiskunnassa nyt ja tulevaisuudessa. Niihin kuuluvat kriittinen ajattelu, luovuus, yhteistyötaidot, kulttuurinen osaaminen sekä tieto- ja viestintätekniikka.

SocialBlend-projekti tutkii olemassa olevaa tietoa geneeristen taitojen integroimisesta oppimiseen ja sekä taitojen parantamisessa käytettäviä digitaalisia välineitä. Hankkeessa perustetaan SocialBlendin digitaalinen kirjasto, jossa hankkeen opettajayhteisöllä on pääsy pedagogisiin ratkaisuihin, parhaisiin käytäntöihin, työkalupakkeihin ja tutkimustuloksiin.

Hankkeessa on jo toteutettu geneerisiä taitoja koskeva tutkimus, joka antoi suunnan seuraaville vaiheille. Lähes 30 geneerisestä taidosta valittiin 10 eniten laiminlyötyä taitoa hankkeessa kehitettävään kokonaisuuteen. Tällä hetkellä SocialBlend-hankkeessa kehitetään digitaalista työkalupakkia ja pelillistämisesimerkkejä näitä valittuja taitoja varten.

SocialBlendin digitaalinen kirjasto tulee olemaan julkinen. SAMK on vastuullinen kumppani kirjaston tietojen viestimisestä ja jakelusta. Julkaisemme tutkimustulokset transversaalien taitojen tiedostamisesta sosiaalisessa mediassa. Tällä hetkellä työskentelemme opettajien verkkoyhteisön verkoston parissa. Järjestämme keväällä 2024 Raumalla multiplikaattoritapahtuman yhdessä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa Raumalla.

Tiesitkö?

  • Kun yrityksiltä kysytään tulevaisuuden osaajista ja heidän osaamisestaan, he mainitsevat usein "hyvät tyypit". Pyrimme kehittämään työkaluja, joilla voidaan parantaa ja laajentaa hyvän tyypin ominaisuuksia.
  • Hankkeessa keskitytään perusopetuksen opetussuunnitelmiin, mutta näemme jo nyt, että opetussuunnitelmista puuttuu geneeristen taitojen painotusta kaikilla koulutusasteilla.

Jaa artikkeli

Tutkitaan

Lue myös