Uutiset

Henkilöitä SAMKin ja Winnovan yhteisellä ständillä Navigate messuilla.

Monipuolista verkostoitumista ja konkreettisia mahdollisuuksia Navigate-messuilla

Merilogistiikan tutkimuskeskus oli edustettuna Turusta paikkansa löytäneillä, perinteisillä meriklusterin toimijoita yhteen kokoavilla Navigate-messuilla kesäkuun alussa. Kahden päivän ajan alan toimijat jakoivat ajatuksia liittyen mm. tulevaisuuden digitaalisiin mahdollisuuksiin toimintojen tehostamiseksi. Konkreettisen tutkimustyön ja sen tulosten helmet kiinnostivat kansainvälisestikin alan pitkän linjan ammattilaisia.

Heikki Koivisto (SAMK) ja Mikko Hakala (Bore) esittelemässä uutta simulaattoriin lisättyä laivamallia Prometheas-seminaarissa.

Uusi laivamalli lisätty simulaattoriin – käyttöön linjaluotsitutkinnoissa syksyllä

Rahtikuljetuksen ja merenkulun pitkäaikainen toimija Bore kertoi huhtikuun lopulla Prometheas-seminaarin yhteydessä tulevasta yhteistyöstä SAMKin kanssa: samana päivänä, kun heidän uusin, Kiinassa rakennettu laivansa Bore Way luovutettiin Suomen lipun alle, Boren laivamalli saatiin sisäänajettua SAMKin Merimäen kampuksella sijaitsevaan laivasimulaattoriin. Tämä tietää SAMKille useita uusia linjaluotsintutkinnon suorittajia.

SME Aisle project partners at Rauma Maritime campus.

SME Aisle -loppuseminaari kokosi toimijat yhteen keskustelemaan Afrikan viennistä

Satakunnan ammattikorkeakoulun koordinoima Central Baltic -rahoitteinen SME Aisle -hanke käynnistyi maaliskuussa 2018 tavoitteenaan tukea Suomen, Ruotsin, Viron ja Latvian meriklusterien pk-yritysten pääsyä eteläisen Afrikan markkinoille käyttäen Namibiaa porttina alueelle. Hankkeessa on järjestetty useita vienninedistämismatkoja, tutkittu kohdemaiden markkinoita, niiden liiketoimintamahdollisuuksia ja etsitty ratkaisuja pk-yritysten kaupan tukemiseen SADC-alueen markkinoilla.

Rauman satama.

Jo vuosi ansiokasta kehittämistyötä Merilogistiikan tutkimuskeskuksessa

Merilogistiikan tutkimuskeskus aloitti toimintansa alkuvuodesta 2021 vastatakseen merenkulku- ja logistiikka-alan kehittämistarpeisiin sekä osaltaan tukeakseen Satakunnan alueen kasvustrategiaa. Tutkimus- ja kehittämistyötä on takana nyt kokonaisen vuoden verran. Keskus on vakiinnuttanut asemansa ja lujittanut alan kehitysnäkymiä.

Kirjoitusta eri värisillä tarralapuilla, kiinnitetty limittäin seinälle.

Tule ideoimaan sujuvampaa julkista liikennettä SataMaa-hankkeen työpajaan!

SataMaa-hanke selvittää Satakunnan julkisen liikenteen tilaa ja tulevaisuuden näkymiä erityisesti kaukoliikenteen näkökulmasta. Yksi hankkeen tehtävistä on etsiä digitaalisia ratkaisuja, jotka helpottaisivat julkisen liikenteen käyttämistä niin kuluttajille kuin palveluntarjoajille. Huhtikuussa hankkeen tiimoilta järjestetään työpajoja, joissa kerätään tietoa siitä, millaisia alustoja, mahdollisuuksia ja ominaisuuksia käyttäjät, palveluntarjoajat ja alueen toimijat toivovat julkisen liikenteen digitaalisilta palveluilta.