ÄlyMeri

ÄlyMeri (Älykäs Merilogistiikka Satakunnassa) hanke tuottaa logistiikkaketjujen riskienhallinnan mallin, jonka avulla Satakunnan logistiikkaketjujen vikasietokyky paranee. Hanke osoittaa käyttötapauslähtöisesti tapoja hyödyntää uusia teknologioita logistiikkatoimintojen tehostamiseksi ja vikasietokyvyn turvaamiseksi.

Kesto

1.4.2021 – 31.3.2023

Satakuntaliitto, EAKR-rahoitus

130.000€

Kokonaisbudjetti

162.500€

Projektissa:

  • määritetään käyttötapaus, kartoitetaan logistiikkaketjua.
  • logistiikkaketjun mallintaminen ja mallin analyysi.
  • kehitetään Satakunnan teollisuudelle logistisen prosessin riskienhallintamalli ja rakenteellinen viitekehys → Itämeren alueen logistiikkaketjujen kehittämiskohteet

Yhteystiedot:

Heikki Koivisto
Projektipäällikkö
heikki.koivisto@samk.fi

Euroopan Unioni. Euroopan Aluekehitysrahasto.
Vipuvoimaa EUlta 2014 - 2020.
Satakuntaliitto logo.
SAMK logo.