SataMaa

SataMaa (Maailmalta Satakuntaan ja Satakunnasta maailmalle) hankkeessa selvitetään Satakunnan joukkoliikenteen nykytila ja haluttu tila sekä pyritään löytämään sovellus/alusta, jolla pystytään toteuttamaan kaukoliikennepilotti.

Kesto

1.4.2021-31.3.2022

Kokonaisbudjetti

99.923 €

Satakuntaliitto, AKKE-rahoitus

79.938 €

SAMK

19 985 €

Projektin tavoitteet

  • Selvittää Satakunnan joukkoliikenteen nykytila ja haluttu tila
  • Löytää sovellus/alusta kaukoliikennepilotin toteuttamiseen
  • Parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta ja käyttöä

Yhteystiedot:

Kalle Toivonen
Projektipäällikkö
kalle.e.toivonen@samk.fi

Käytännön toimet

  • Kartoitetaan Satakunnan kuntien tahtotila/visio ”Satakunnan saavutettavuus 2025”
  • Tunnistetaan sovelluksen tarpeelliset käyttöön liittyvät ominaisuudet
  • Toteutetaan kutsuohjattukaukoliikennepilotti mahdollisimman automaattisesti,
    mutta samalla asiakas- ja liikennöitsijäystävällisesti

Partnerit

Satakuntaliiton logo.
SAMK logo.