SataMaa

SataMaa – Maailmalta Satakuntaan ja Satakunnasta maailmalle -hankkeessa selvitetään Satakunnan joukkoliikenteen nykytila ja haluttu tila sekä pyritään löytämään sovellus/alusta, jolla pystytään toteuttamaan kaukoliikennepilotti.

Hanke on päättynyt.

Kesto

1.4.2021-31.10.2022

Kokonaisbudjetti

99 923 €

Satakuntaliitto, AKKE

79 938 €

SAMK

19 985 €

Satakuntaliitto. Regional Council of Satakunta logo.

Projektin tavoitteet

  • Selvittää Satakunnan joukkoliikenteen nykytila ja haluttu tila
  • Löytää sovellus/alusta kaukoliikennepilotin toteuttamiseen
  • Parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta ja käyttöä

Yhteystiedot:

Iira Ostamo
Projektipäällikkö
iira.ostamo@samk.fi

Käytännön toimet

  • Kartoitetaan Satakunnan kuntien tahtotila/visio ”Satakunnan saavutettavuus 2025”
  • Tunnistetaan sovelluksen tarpeelliset käyttöön liittyvät ominaisuudet
  • Toteutetaan kutsuohjattukaukoliikennepilotti mahdollisimman automaattisesti,
    mutta samalla asiakas- ja liikennöitsijäystävällisesti