Tutkitaan: Pienvenesatamien energiatehokkuuden parantaminen

10.10.2022Teemu HeikkinenTutkitaan

Keskisen Itämeren alueella veneilymatkailu on suosittu tapa viettää lomaa ja vapaa-aikaa. Suomen ja Ruotsin rannikko kymmenine tuhansine saarineen ovat maailmankuulua veneilymatkailualuetta. Vapaa-ajan matkaveneilyn keskiössä ovat pienvenesatamat ympäristöineen ja palveluineen. Ilmastonmuutoksen kiihtymisen myötä myös pienvenesatamat kokevat painetta kehittää satamaa ja toimintaansa yhä ympäristöystävällisempään suuntaan. Hallitsemattomalla ilmastonmuutoksella voi olla arvaamattomia vaikutuksia koko elinkeinon tulevaisuudelle.

Aurinkopaneelit Kotkan Sapokan satamarakennuksen katolla.
Elokuussa 2021 asennettu aurinkosähköjärjestelmä Sapokan vierasvenesataman saunan katolla Kotkassa. (Kuva: Teemu Heikkinen)

Ilmastonmuutoksen hillintä ja muut ympäristökysymykset kuten Itämeren rehevöityminen ovat yhä tärkeämpiä asioita. Ne koskettavat ja kiinnostavat myös veneilymatkailun saralla. Hiilidioksidi on se kasvihuonekaasu, jonka määrään ihmisillä on eniten vaikutusvaltaa ja sen määrä ilmakehässä on kasvanut teollisen ajan alusta lähtien pääasiassa fossiilisten polttoaineiden käytön myötä. Samalla maapallon lämpötila on vähitellen noussut ja ilmasto muuttunut. Energiantuotanto on syypää valtaosaan fossiilisista hiilidioksidipäästöistä. Hyvä tapa vaikuttaa CO2-päästöjen vähentämiseen onkin energian säästäminen ja uusiutuvien energianlähteiden hyödyntäminen eli erilaiset energiatehokkuus-toimet.

Pienvenesatamat palveluineen ja palvelutasostaan koostaan riippuen kuluttavat myös energiaa ja etenkin sesonkiaikaan eli kesällä. CBSmallPorts-hanke (1.3.2020-30.11.2022) pyrki toisena pääteemanaan selvittämään pienvenesatamien energiankulutusta – mihin energiaa kuluu, mitä satamissa on jo tehty energiatehokkuuden parantamiseksi ja mitä vielä voisi tehdä.

Pienvenesatamiin oli jo aiemmissa saman teemarahoituksen Interreg Central Balticin (CB) hankkeissa investoitu perusinfran lisäksi paljon erilaisiin energiatehokkuutta parantaviin tekniikoihin kuten esim. aurinkosähköön. Yhtenä tutkimusmetodina CBSmallPorts pyrki hyödyntämään tietoja näistä jo tehdyistä energiatehokkuusinvestoinneista ja toimista ja niistä mahdollisesti saaduista kokemuksista ja hyvistä käytännöistä. Eri hankkeiden tuottamien materiaalien lisäksi teetettiin energiatehokkuusinvestoinneissa mukana olleille satamille ”Energiatehokas ja vihreä venesatama” -kysely (kolmella kielellä) tarkempien tietojen keräämiseksi nykytilanteesta.

Itse CBSmallPorts-hankkeessa tehdyistä 13 sataman investoinneista kirjoitettiin julkaisu, jossa koottiin yhteen tehtyjen investointien prosessit ja tekniset tiedot sekä kerättiin ja jalostettiin kokemuksia parhaista käytännöistä. Lisäksi yhteen pienvenesatamaan tehtiin perusteellisempi sähköön keskittyvä energiakatselmus, jossa etukäteen käytiin läpi ko. sataman sähkönkulutusdataa parilta viime vuodelta, tutkittiin kartoituskäynnillä, mistä kulutus voisi muodostua ja mitkä sähkölaitteet ja toiminnot sen aiheuttavat sekä laadittiin raportti ko. satamalle sopivista ja kustannustehokkaista energiatehokkuustoimenpiteistä asianmukaisine laskelmineen.

Kaikista saaduista tuloksista kirjoitettiin julkaisu ”Energy Efficiency in the Small Ports – Evaluation and Development”, jossa koottiin yhteen ja analysoitiin kerätty data. Yhtenä lopputuloksena luotiin pienvenesataman energiatehokkuuden A4-itsearviointilomake, jonka avulla satama pääsee alkuun energiatehokkuutensa arvioinnissa, toimissa ja investoinneissa. Kyseinen arviointilomake, julkaisut ja kaikki muu hankkeessa tuotettu materiaali ja tieto on nähtävillä hankkeessa luodulla sivustolla balticsmallports.eu, jonka avulla CBSmallPorts-hankkeessa ja muissa Interreg CB -rahoituskauden 2014-2020 hankkeissa tuotettua tietoa pyritään jatkossa saattamaan entistä paremmin veneilijöiden ja satamankehittäjien käyttöön.

Tiesitkö?

  • Aurinkoenergian vuotuinen tuotantoprofiili sopii hyvin yhteen pienvenesataman kulutusprofiilin kanssa – paljon paremmin kuin esim. omakotitalon, jossa kulutushuiput ovat talvella
  • Yhteen investoivaan satamaan Virossa tuli myös pientuulivoimala, jolla ko. satama saavuttaa lähes täydellisen energiaomavaraisuuden yhdessä aiemmin tehdyn aurinkovoimalan kanssa

Lisää aiheesta:

Jaa artikkeli

Tutkitaan

Lue myös