Tutkitaan: Itämeren satamien kestävä kehitys lisääntyy Sustainable Flow-hankkeessa

13.5.2024Meri-Maaria SaloTutkitaan

Keskisen Itämeren maiden elämä ja liiketoiminta rahtiliikenteen osalta ovat erittäin riippuvaisia Itämerestä, joka on yksi maailman vilkkaimmista vesistä. Sustainable Flow on vuosi sitten käynnistynyt hanke, jonka kaksi keskeistä tavoitetta on luoda digitaalinen työkalu hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi sekä konsepti energiansäästöjä ja uusiutuvan energian tuotantoa varten satamissa. Tämä saavutetaan yhteistyöllä seitsemän partnerin ja seitsemän pilottisataman kanssa.

Kuvassa kauempana näkyy laivoja. Etuala on vettä.
Kuva: Minna Keinänen-Toivola

Vuonna 2022 kansainvälisen merenkulun osuus maailmanlaajuisista energiaan liittyvistä hiilidioksidipäästöistä oli noin 2 prosenttia 1 ja EU-tasolla EU:n kokonaishiilidioksidipäästöistä 3-4 prosenttia 2. Erityisesti ilmastokriisin ratkaisemiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi vaaditaankin ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää tavaraliikennettä. Merenkulku sisällytetään asteittain EU:n päästökauppaan tammikuusta 2024 lähtien, joka osaltaan tulee vaikuttamaan laivaliikenteen päästöihin, mutta huomiota vaatii myös satamat liikenteen solmukohtina. Esimerkiksi siirtyminen uusiutuviin polttoaineisiin ei ole mahdollista ilman satamien tarjoamaa infrastruktuuria.

Tavoitteet saavutetaan yhteistyöllä

Sustainable Flow -hankkeessa on mukana seitsemän yhteistyökumppania ja seitsemän pilottisatamaa Suomessa (ml. Ahvenanmaa), Virossa, Ruotsissa ja Latviassa. Hankkeen käytännön ratkaisujen avulla eri sidosryhmät voivat vähentää hiilidioksidipäästöjänsä merilogistiikan saralla. Hankkeen päätyttyä – ja kolme vuotta sen jälkeen – pilottisatamien hiilidioksidipäästöjen odotetaan vähenevän -10 prosenttia. Hankkeessa kehitettävä digitaalinen työkalu suunnitellaan, toteutetaan, testataan ja parannetaan pilottisatamien avulla, mutta sovelluksen avoimen lähdekoodin ansiosta se on käyttöönotettavissa myös muualla keskinäisen Itämeren alueella ja alueen ulkopuolellakin.

Sustainable Flow hanke koostuu kokonaisuudessaan seuraavista osista:

  • Analysointi, kartoitus ja benchmarking nykytilanteen määrittämiseksi.
  • Digitaalisen työkalun kehittäminen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi sekä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian ohjaustyökalun kehittäminen.
  • Investoinnit satamiin hiilidioksidivähennystavoitteiden tukemiseksi.
  • Kohderyhmille suunnatun päätöksentekotyökalun ja energiansäästötoimenpiteiden konseptin kehittäminen ja toteuttaminen.
  • Viestintä ja sidosryhmien sitouttaminen.

Kuvassa poseeraa useita henkilöitä ryhmäkuvassa.    Kuvassa yksi henkilö pitää edessä esitystä ja etualalla henkilö istuu kuuntelemassa esitystä.

Projektin seitsemän yhteistyökumppania tutustuivat maaliskuussa Tallinnassa Muugan satamaan. Vierailua seuraavana päivänä pidettiin tilaisuus hankkeen sidosryhmille. Kuvat: Hanna Kajander.

Sustainable Flow etenee kilpailutusvaiheeseen

Tähän mennessä hankkeessa on selvitetty muun muassa pilottisatamien lähtötilannetta ja potentiaalia, nykyistä hiilijalanjälkeä eli vertailuarvoa, josta hiilidioksidipäästöt tulevat vähenemään sekä satamien aurinkosähkön tuotannon potentiaalia. Kaikkien pilottisatamien yksilölliset tarpeet ja odotukset digitaalisen työkalun suhteen ovat myös kartoitettu. Lisäksi digitaalista työkalua varten on tehty markkinakartoitusta, jonka tavoitteena oli selvittää hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen kehitettyjen työkalujen olemassa olevia mahdollisuuksia sekä jakaa tietoa kehitettävästä työkalusta tarjouskilpailusta kiinnostuneille osapuolille.

Seuraavaksi alkaa digitaalisen työkalun kilpailutus ja hankinta. Toukokuussa hankkeen tiimoilta tavataan Ahvenanmaalla Sjöfartens dag -tapahtumassa ja vieraillaan Maarianhaminan satamassa. Koko hankkeen ajan viestitään myös aktiivisesti sidosryhmien kanssa muun muassa erilaisten työpajojen, tapahtumien ja messujen avulla.

Vahvassa rajat ylittävässä yhteistyössä hankkeen loppuun mennessä vuonna 2026 satamat merisektorin solmukohtina Keski-Itämeren alueella pystyvät tukemaan sitä, mitä hanke nimellään jo peräänkuuluttaa: kestävän kehityksen mukaista tavaravirtaa.

Tiesitkö? 

  • Sustainable Flow on Interreg Central Baltic-ohjelman osarahoittama 3,4 miljoonan euron hanke, jonka kesto on 1.5.2023–30.4.2026.
  • Sustainable Flow hanketta vetää Satakunnan ammattikorkeakoulu, Merilogistiikan tutkimuskeskus.
  • Hankkeessa on SAMKin lisäksi mukana myös Ruotsin merenkulkulaitos, Ahvenanmaan ammattikorkeakoulu, Latvian International Transport Development Association, Tallinnan teknillinen yliopisto, Fintraffic VTS ja Swedish Confederation of Transport Enterprises.
  • Hankkeen pilottisatamat ovat Rauma, Pori, Maarianhamina, Tallinna, Norrköping, Oxelösund ja Riika.
  • Hankkeessa investoidaan yhteensä 105 000 eurolla seitsemään pilottisatamaan: näihin tullaan asentamaan pilottimuotoiset aurinkosähköjärjestelmät.

Lisää aiheesta:

Jaa artikkeli

Tutkitaan

Lue myös