Puhtaan merilogistiikan merkitys Suomen tulevaisuudelle

14.5.2024Wili HeleniusUutiset

Merilogistiikka on keskeisessä roolissa Suomen ulkomaankaupan menestymisessä ja kilpailukyvyn ylläpitämisessä, sillä yli 90 prosenttia viennistä ja tuonnista tapahtuu merikuljetusten kautta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että puhdas merilogistiikka ja siihen liittyvät teknologiat ovat elintärkeässä osassa Suomen tulevaisuuden kannalta.

Kuvassa risteilyaluksen kannen näkymä, jossa näkyy hieman laivan kaidetta ja taustalla pieni saari meren keskellä.

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY järjesti huhtikuussa Puhdasta logistiikkaa -risteilyseminaarin, jossa logistiikka-alan asiantuntijat pääsivät verkostoitumaan, sekä kuulemaan erilaisten yritysten, tutkimuskeskusten ja muiden toimijoiden puheenvuoroja. Noin 24 tuntia kestävän seminaarin tapahtumapaikkana toimi Finnlinesin uusi Superstar-luokan ropax-alus, M/S Finncanopus, joka kulki reitillä Naantali-Kapellskär-Naantali. Kokonaisuudessaan osallistujia tapahtumassa oli noin 50 henkilöä.

Merilogistiikan vihreä siirtymä: Asiantuntijoiden näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia

Puheenvuoroissa nousi esille vihreä siirtymä logistiikassa, erityisesti merilogistiikassa. Keskeisiä teemoja olivat kestävät ja vastuulliset hankinta- ja toimitusketjut, kuljetuspalveluiden päästöt, sekä raskaan liikenteen latausinfrastruktuurit. Muun muassa Johanna Luoma ja Alex Backman esittelivät Finnlinesin keinoja päästöjen vähentämiseksi, jotta yritys voisi tukea kestävää merenkulkua ja vähentää ympäristövaikutuksiaan. Meyer Turun edustaja Jarno Tunturi ja Valmet Automotive EV Powerin Ville Tiainen puolestaan käsittelivät kestävien toimittajaverkostojen merkitystä ja hankintojen haasteita laivanrakennuksessa ja akkuteollisuudessa.

Luokan takaosasta kuvattuna henkilöitä istumassa pöytien äärellä selät kameraan päin kuuntelemassa edessä olevaa ihmistä. Edessä oleva ihminen esittelee näytöltä kuvaa.
Jarno Tunturi esittämässä kestävien toimittajaverkostojen merkitystä ja hankintojen haasteita laivan rakentamisessa.

Näiden teemojen ja esitysten lisäksi vaihtoehtoiset voimanlähteet ja uudet polttoaineet olivat monien puheenvuorojen keskiössä. Laivanrakennusyhtiö Rauma Marine Constructionsin edustaja Teemu Kyläkallio esitteli yrityksen rakentamia aluksia, joissa on polttomoottorien rinnalla hyödynnetty akkuteknologiaa. Esityksessä nostettiin esille, että lähitulevaisuudessa sähkölaivat voivat toimia erinomaisesti tietyillä lyhyillä merireiteillä, mikä säästää uusia polttoaineita ja optimoi niiden käyttöä reiteille, joille akkuteknologia ei ole sopiva ratkaisu. Nesteen edustaja Tiina Kapulainen puolestaan valotti yrityksen uusiutuvien polttoaineiden hankintalogistiikkaa sekä valmistukseen liittyviä haasteita.

Satakunnan ammattikorkeakoulun Merilogistiikan tutkimuskeskuksen tutkija Wili Helenius kertoi meriliikenteen uusista polttoaineista ja niiden tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi Helenius kertoi käynnissä olevasta UUPO-hankkeesta, jossa tutkitaan merenkulun uusia polttoaineita kokonaisvaltaisesti ja Satakuntalaisten merilogistiikan ympärillä toimivien pk-yritysten tietämystä niistä. Esityksessä käytiin läpi hankkeen tavoitteita ja käytännön toimia, sekä uusiin polttoaineisiin liittyviä asioita kuten niiden ominaisuuksia ja tuotantotapoja. Osallistujissa heräsi kysymyksiä muun muassa näiden polttoaineiden raaka-aineiden saatavuuteen, jakeluinfrastruktuuriin, tuotantoon ja turvallisuuteen liittyen. Heidän mielessään askarrutti erityisesti, miten näiden polttoaineiden raaka-aineiden saatavuus voitaisiin taata luotettavasti ja kestävästi pitkällä aikavälillä, sekä miten jakeluinfrastruktuuri ja tuotantomäärät voitaisiin kehittää vastaamaan kasvavaa kysyntää.

Uusista polttoaineista asiantuntijat olivat yhtä mieltä siitä, että tulevaisuudessa merenkulussa on oltava käytössä monia eri polttoaineita, jotta voidaan tehokkaasti vähentää ympäristövaikutuksia ja saavuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan asetetut tavoitteet.

UUPO-hankkeessa kartoitetaan ja lisätään satakuntalaisten pk-sektorin yritysten osaamista uusissa polttoaineissa. UUPOssa tutkitaan uusien polttoaineiden kestävää käyttöä käyttäen esimerkkitapauksina laivanrakennus- ja satamien toimintaympäristöä. UUPO:ssa kootaan kaikille avoin nettipohjainen tietopaketti, jonka näkökulmana on satakuntalaisten pk-yrityksien tarpeet ja mahdollisuudet.

LOGY on Suomen suurin logistiikan ja hankinnan asiantuntijoiden verkosto, joka tarjoaa jäsenilleen alan tuoreimman tiedon, hyödyllisimmät ideat ja arvokkaimmat kontaktit.

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Lue myös