Tutkitaan: Kutsuohjatusta liikenteestä sujuvuutta Satakuntaan

19.9.2022Iira OstamoTutkitaan

Satakunnassa liikutaan selvästi keskimääräistä enemmän henkilöautolla verrattuna koko maahan. Ydinmaaseudulla ja maaseudun paikalliskeskuksissa asuvan väestön määrä Satakunnassa on 25 %, kun koko maassa osuus on 15 %. (Satakunta-strategia, luonnos 1, 2021). On siis ilmeistä, että Satakuntaan tarvitaan sujuvaa joukkoliikennettä, joka ulottuu toimivana myös maaseudulle.

Tie, jonka laidassa bussipysäkin merkki.
Kuva: Iira Ostamo

Joukkoliikennettä tehostamalla ei ainoastaan lisätä satakuntalaisten mahdollisuuksia sujuvampaan liikkumiseen. Myös Satakunnan alueen työ- ja opiskelupaikkojen kiinnostavuus muissa maakunnissa asuville lisääntyy. Alueen elinvoimaisuus vahvistuu, kun matkailu ja palveluiden ääreen pääseminen helpottuvat. Yksi joukkoliikenteen sujuvoittamisen tärkeimmistä hyödyistä on lisäksi ympäristöpäästöjen väheneminen.

Maailmalta Satakuntaan ja Satakunnasta maailmalle (SataMaa) ‑hankkeessa tutkitaan Satakunnan joukkoliikenteen ongelmakohtia ja selvitetään mahdollisia esteitä joukkoliikenteen hyödyntämiselle. Sen lisäksi otetaan selvää digitalisaation mahdollisuuksista joukkoliikenteen optimoinnissa. Millaiset digitaaliset ratkaisut tukevat asiakkaita ja palveluntarjoajia joukkoliikenteen käytössä? Millaisia ominaisuuksia eri käyttäjäryhmät tarvitsevat kokeakseen joukkoliikenteen käyttämisen houkuttelevaksi?

Tällä hetkellä satakuntalaiset kokevat joukkoliikenteen käytön tehottomaksi verrattuna omaan autoon. Vain harvoin joukkoliikenne tarjoaa omaan aikatauluun sopivat sekä tarpeeksi nopeat ja edulliset vaihtoehdot, jotta oman auton jättäminen pihaan houkuttelisi. Syrjäisemmillä seuduilla omalla autolla kulkeminen on suorastaan pakollista. (SataMaa-hankkeen verkkokysely 2021.) Näihin ongelmiin yksi mahdollinen ratkaisu on kutsuohjattu liikenne.

Kutsuohjatussa liikenteessä on kyse liikennepalvelusta, jossa asiakas voi tilata omaan aikatauluunsa ja reittiinsä sopivan kyydin. Kyyti kuljettaa ovelta ovelle, eli lähtö- ja saapumispaikaksi voi valita minkä tahansa osoitteen palveluntarjoajan määrittämältä alueelta. Asiakkaiden tarvitsemia kyytejä yhdistellään mahdollisuuksien mukaan niin, että kuljetus on mahdollisimman optimaalinen niin reittien, aikataulujen kuin asiakasmäärän kannalta.

Tällä hetkellä Satakunnan alueella on sekä lähi- että kaukoliikenteessä tarjolla bussi-, juna- ja lentoreittejä, joiden pysäkit ja aikataulut ovat ennalta määriteltyjä. Kulkuneuvot liikkuvat näillä reiteillä huolimatta siitä, onko kyydissä asiakkaita vai ei. Vajaalla asiakasmäärällä kulkevat kulkuneuvot ovat ympäristölle haitallisia, kun päästöjä syntyy turhasta ajosta. Myös tähän pulmaan kutsuohjattu liikenne tuo parannusta, sillä ajoneuvo on liikenteessä vain silloin, kun sille on tarvetta.

SataMaa-hankkeen avulla saadaan tärkeää tietoa asiakkaiden toiveista, alueen toimijoiden näkemyksistä sekä digitaalisten ratkaisujen roolista. Tätä tietoa hyödyntämällä on tulevaisuudessa mahdollista toteuttaa kutsuohjatun kaukoliikenteen pilotti Satakunnan alueella niin, että se vastaa kaikkien sidosryhmien tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Julkisen liikenteen optimoimisella alueen tarpeisiin voidaan parhaimmillaan lisätä asukkaiden yhdenvertaisuutta sekä ympäristön hyvinvointia.

Tiesitkö? 

  • Kulkemistaan matkoista suomalaiset liikkuvat 70 % henkilöautolla (Henkilöliikennetutkimus 2016).
  • Kuluttajien mielipiteitä joukkoliikenteen käytöstä Satakunnan alueella kysyttiin verkkokyselyllä, johon vastasi 1002 vastaajaa.
  • Uudessakaupungissa kutsuohjatun liikenteen kokeilu Ukikyyti johti palvelun käyttöönottamiseen myös kokeilun jälkeen.

Lisää aiheesta:

Jaa artikkeli

Tutkitaan

Lue myös