Tutkitaan: Merilogistiikka huoltovarmuuden takaajana

21.9.2021Minna Keinänen-ToivolaTutkitaan

COVID-19 viruksen aiheuttama pandemia käynnisti maaliskuusta 2020 alkaen globaalin kriisin.  Kriisistä selviämisen keskeisenä teemana on ollut alusta alkaen huoltovarmuus. Satakunnassa on paljon kansallisen huoltovarmuuden kannalta keskeistä osaamista sekä ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Huoltovarmuusosaamisia ei kuitenkaan ollut Satakunnassa aiemmin koottu yhteen 

Rauman satama mereltä päin kuvattuna.

Meri- ja maalogistiikan tulee taata turvallinen ja sujuva kuljetuslogistiikka ja huoltovarmuus kaikissa olosuhteissa. Satakunnassa toimii satoja yrityksiä logistiikkaketjujen käyttäjinä tai niihin liittyvien palveluiden tarjoajina. Satakunta on ”kokoaan suurempi” maakunta. Satakunnan satamien osuus viennistä ja tuonnista on väestöosuuteen nähden 2,3-kertainen. Lisäksi Satakunnassa tuotetaan Suomessa tarvittavasta energiasta lähes 30 prosenttia. Osuus on Olkiluoto 3 myötä kasvamassa.

Satakunnan ammattikorkeakoulu on tutkinut Satakunnan yritysten ja muiden organisaatioiden huoltovarmuusosaamista, osaamisen kehittämistarpeita ja yhteistyön nykytilaa. Tavoitteena oli myös käynnistää laaja yhteistyö ja tiedon vaihtaminen eri toimijoiden välillä.

Tutkimuksen vaiheet olivat 1) maakunnallisen huoltovarmuusosaamisen kartoittaminen, 2) osaamistarpeiden tunnistaminen 3) nettitapahtumien järjestäminen, 4) vientimahdollisuuksien tunnistaminen ja 5) SataVarmuus -osaajaverkostotoiminnan käynnistäminen.

Tutkimus vastasi laajaan niin tuotteiden kuin palveluidenkin kysyntään koronapandemian haittojen minimoimiseksi ja niistä toipumiseen.  Hanke nopeutti satakuntalaisen monipuolisen huoltovarmuusosaamisen kehittämistä mm. yhteisten nettitilaisuuksien myötä. Se hillitsi koronaviruspandemian alueen kehitykselle aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia. Yhteistyö oli monipuolista ja tiivistä maakunnan eri toimijoiden kesken.

Tutkimus laajentuu osaksi SAMKin Merilogistiikan tutkimuskeskuksen pysyvää toimintaa 1.9.2021 alkaneessa REACT-EU:n EAKR MeriLoki-hankkeessa (Merilogistiikan tutkimuskeskuksen kohdennetuilla toimilla meri-, logistiikka- ja huoltovarmuusosaamista ja yrityksille kasvua Satakunnassa). Satakunnan yritysten, erityisesti vientiteollisuuden haavoittuvuus ulkoisille ja sisäisille uhkatekijöille pienenee toiminta- ja huoltovarmuuden kasvaessa.

Tiesitkö tämän?

  • Tutkimus tehtiin täysin etänä niin asiantuntijoiden työn kuin järjestettyjen tilaisuuksien osalta.
  • Satakunnassa on käynnistynyt Huoltovarmuusorganisaation alaisen ELVAR toimikunnan (Elinkeinoelämän alueellisen varautumisyhteistyö) toiminta. Varsinais-Suomen ELY koordinoi ELVAR-toimikuntaa. Lisätietoja antaa varautumiskoordinaattori Matti Niskanen, matti.niskanen(at)ely-keskus.fi

Jaa artikkeli

Tutkitaan

Lue myös