Tutkitaan: Mielen hyvinvoinnista muutoskykyä  

15.9.2023Antti VärreTutkitaan

Vaikka Satakunta edustaa vain noin neljää prosenttia Suomen väestöstä, alueen tuottama vienti on jopa kahdeksan prosenttia Suomen viennistä. Tämä korostaa paikallisten logistiikkayritysten merkitystä ja niiden kykyä vastata viennin haasteisiin. Kuitenkin, jotta nämä yritykset voivat mukautua jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön ja säilyttää kilpailukykynsä, ne tarvitsevat vahvaa resilienssiä. Tässä yhtälössä yksi avaintekijä on työntekijöiden hyvinvointi.

Kuvitus: Petteri Hyvärinen
Kuvitus: Petteri Hyvärinen

SataMieLo-hankkeessa on ohjattu työntekijöitä ymmärtämään paremmin resilienssin ja mielen hyvinvoinnin yhteyksiä. Vuodesta 2022 alkaen hankkeen tiimi on tehnyt tiivistä yhteistyötä Satakunnan logistiikkatoimijoiden kanssa. Hankkeeseen osallistuneille yrityksille on järjestetty työhyvinvoinnin koulutuksia, pitäen mielen hyvinvointi ja sen vaikuttimet keskeisessä roolissa. Koulutuksissa aiheita on käsitelty vuorovaikutteisesti ja osallistujia on onnistuneesti aktivoitu sekä luottamukselliseen keskusteluun, että reflektoimaan käsiteltyjä asioita omalle työpaikalleen. Koulutuksissa keskusteluihin ovat osallistuneet yrityksen työntekijät eri tasoilta, yrittäjistä ja toimitusjohtajista lähtien.

Projektin ensimmäiset vaiheet keskittyivät yritysten johdon ja hankkeeseen valikoituneiden yksilöiden haastatteluihin, jotta voitiin tunnistaa sekä haasteet että mahdollisuudet. Tietojen perusteella hankkeen asiantuntijat ovat järjestäneet koulutus- ja verkostoitumistapahtumia, joissa on keskitytty erityisesti hyvinvointiteemoihin. Nämä teemat valikoituivat useimmin esiin nousseiden aiheiden pohjalta.

Lisäksi on luotu verkkosivusto, joka tarjoaa pääsyn näihin teemoihin ja resursseihin. Tämä sivusto sekä SataMieLo-konsepti tullaan julkaisemaan syksyllä, ja ne ovat vapaasti saatavilla kaikille kiinnostuneille.

Tiesitkö tämän?

  • Satakunnan viennin tilastoarvo vuonna 2022 oli noin 6,5 miljardia euroa (Tulli, Tilastointi)
  • Vuonna 2022 sairaseläkkeelle siirtymisistä yli 30% olivat mielenterveyden häiriöihin liittyviä
  • Mielenterveyden häiriöstä maksettujen sairaspäivärahojen summa vuonna 2022 oli 317 miljoonaa euroa, joka vastaa 25% kaikista maksetuista sairaspäivärahoista

Lisää aiheesta:

Jaa artikkeli

Tutkitaan

Lue myös