Tutkitaan: Työkaluja logistiikka-alan henkilöstön hyvinvointiin

10.3.2022Kati LevolaTutkitaan

Satakunta on vientivetoinen maakunta, jonka menestys ja huoltovarmuus perustuu tavarankuljetusketjujen toimivuuteen ja osaavaan työvoimaan. Globaali toimintakenttä luo liiketoimintamahdollisuuksia, mutta myös haastaa pienten ja keskisuurten yritysten työhyvinvointia, muutoskykyä ja tuottavuutta.

Käsipareja pöydän ääressä, pöydällä palapelin paloja.
Kuva: Petteri Hyvärinen

Viimeisinä vuosina logistiikka-ala on kohdannut suuria haasteita, jotka ovat yhteisiä koko maailmassa. Pandemia on mullistanut monia asioita. Ympäristönsuojelu, ilmastonmuutos ja resurssitehokkuus asettavat uusia vaatimuksia, mutta myös mahdollisuuksia niille toimijoille, jotka pystyvät kehittämään toimintaansa aidosti vihreään suuntaan.

Muutos on varmaa ja jatkuvaa, ja vaikuttaa logistiikkaketjun kaikilla tasoilla satamanosturista ja varastosta kuorma-autoon ja toimistotyöhön, esihenkilöihin ja yrityksen johtoon asti. Se vaikuttaa myös logistiikkaketjun eri toimijoiden välillä.

Työhyvinvointi vahvistaa muutoskykyä

Kaupallinen ja tekninen kehittäminen, sekä poliittiset päätökset ovat erittäin tärkeitä, mutta tuottavuuteen tarvitaan myös työstään innostuneita ihmisiä, hyvää ilmapiiriä ja muutoskyvykkyyttä. Ne kaikki liittyvät tiiviisti työhyvinvointiin.

Logistiikka-alan koulutuksessa ei ole huomioitu järjestelmällisesti työhyvinvointia eikä opiskelijoille tarjota työkaluja asioiden käsittelyyn. Toisaalta logistiikkaketjujen toiminnan ytimessä on turvallisuus, jonka keskeinen pilari on henkinen hyvinvointi ja palautuminen. Työhyvinvointiin liittyvät myös kiusaamattomuus ja tasavertaisuus.

Muutoskyky on osa yksilön ja organisaation resilienssiä, eräänlaista sisua. Resilienssi liittyy vaikeista elämäntapahtumista, muutoksista ja kriiseistä selviytymiseen. Resilienssi on mm. joustavuutta, lannistumattomuutta, sopeutumis-, toipumis- ja palautumiskykyä, kestävyyttä, sinnikkyyttä ja kriisikestävyyttä. (Poijula 2018, 16-17.)

SataMieLo-hankkeen tavoite ja eteneminen

Miehisellä logistiikka-alalla tarve työhyvinvointia ja resilienssiä tukevaan toimintamalliin on ilmeinen. SataMieLo-hankkeen tavoitteena on, että satakuntalaiset alan yksilöt, tiimit, organisaatiot ja organisaatioiden verkostot tunnistavat paremmin työhyvinvoinnin ja muutoskyvyn merkityksen työkulttuuriin ja tuottavuuteen. Tutkimuksen avulla luodaan konsepti, jota alan yritykset voivat hyödyntää työhyvinvoinnin kehittämisessä.

Yrityksien ja niiden henkilöstön lähtötilannetta ja tarpeita kartoitetaan ensin haastattelujen avulla. Kartoituksen perusteella yrityksistä valituille henkilöille laaditaan ja toteutetaan koulutussarja, joka sisältää esimerkiksi maksutonta työnohjausta ja verkostoitumistilaisuuksia. Hankkeessa tuetaan siis myös tavarankuljetusketjun toimijoiden välistä, entistä parempaa yhteistyötä.

Hankkeessa luotava konsepti valmentaa yrityksiä varautumaan muutoksiin, pohtimaan riskejä ja luomaan toimintamalleja sekä yllättäviin tilanteisiin, että ulkopuolelta tuleviin paineisiin ja vaatimuksiin. Toimintamalli suunnataan niin yrittäjille ja esimiehille kuin muulle henkilöstölle.

Konsepti lisää oikea-aikaisesti kuljetusketjujen tehokasta toimintaa ja tuottavuutta – työhyvinvoinnin ja muutoskyvyn kautta.

Koulutussarjasta ja muista hankkeen materiaaleista kootaan verkkoon paketti, joka on vapaasti saatavilla hankkeen aikana ja sen jälkeen. Luvassa on myös avoimia tilaisuuksia kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tiesitkö tämän?

  • Arvioiden mukaan koko Suomessa työhyvinvoinnin laiminlyöntien vuoksi jää tekemättä työtä vähintään 24 miljardin euron edestä vuodessa (Manka & Manka 2016). Summa vastaa reilusti yli kolmasosaa valtion budjetista!
  • Vaikka tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat olleet suurin syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen, kaikista työkyvyttömyyseläkkeellä olevista ne ovat vasta toiseksi suurin ryhmä. Suurimpana ovat mielenterveyssyyt, joiden perusteella eläkkeellä oli 66 500 henkilöä vuonna 2015. (Manka & Manka 2016.)
  • Suomi on edelleen työpaikkakiusaamisen kärkimaa tilastojen mukaan, vaikka ei olekaan enää ihan Euroopan huipulla. (Manka & Manka 2016.)
  • SataMieLo-hankkeessa etsitään mukana oleville yksilöille ja yrityksille sopivia tapoja kehittää työhyvinvointia. Konsepti on kaikkien muidenkin alan toimijoiden hyödynnettävissä.

Lisää aiheesta:


Työhyvinvointiin ja resilienssiin liittyvää kirjallisuutta:

Manka, Marja-Liisa & Manka, Marjut. 2016. Työhyvinvointi. Talentum Pro.
Poijula, Soili. 2018. Resilienssi: Muutosten kohtaamisen taito. Kirjapaja.

Jaa artikkeli

Tutkitaan

Lue myös