Euroopan Unioni. Euroopan Aluekehitysrahasto.
Vipuvoimaa EUlta 2014 - 2020.

SataMieLo

SataMieLo – Satakunnan logistiikkaketjun yrittäjien ja pk-toimijoiden tuottavuuden ja työhyvinvoinnin varmistaminen muuttuvassa maailmassa -hankkeessa luodaan konsepti satakuntalaisille yrittäjille ja pk-yrityksille toimijoiden tuottavuuden ja työhyvinvoinnin varmistamiseksi.

SataMieLo-hanke on päättynyt 31.12.2023. Sivustoa ei aktiivisesti päivitetä. 

Kesto

1.6.2021 – 31.12.2023

Kokonaisbudjetti

287 945 €

Euroopan sosiaalirahasto

201 562 €

SAMK

86 383 €

SataMieLo-hankkeen verkkokoulutuspaketti on julkaistu!

Löydät verkkokoulutuspaketin osoitteesta satamielo.samk.fi

SataMieLo Symbolikruunu

SataMieLo-hankkeessa luotiin konsepti, joka rakentuu seuraaviin neljään osa-alueeseen:

 • ankkuri – mielen hallinta ja hoitaminen
 • komentosilta – mielen hyvinvoinnin johtaminen
 • merisää – tilanteen tunnistaminen ja ymmärtäminen
 • signaaliliput – viestintä ja vuorovaikutus

Kaikki osa-alueet ovat sidoksissa toinen toisiinsa ja muodostavat kokonaisuutena prosessin mielen hyvinvointiin ja työn sujuvuuden kehittymiseksi.

Konseptin kuvauksen löydät SataMieLon verkkosivustolta (satamielo.samk.fi).

Projektin tavoitteet

 • Kartoittaa yritysten ja yksilöiden yksityiskohtaiset tarpeet koulutuksen pohjaksi. Luoda yhteiset toimintamallit yrityksille.
 • Pitää koulutustilaisuussarja ja työnohjausta.
 • Luoda SataMieLo-konsepti tavarankuljetusketjujen toimijoille työhyvinvoinnin ja resilienssin parantamiseksi. Konseptin kohderyhmät ovat yrittäjät ja esimiehet sekä henkilöstö.
 • Tehdä koulutussarjasta ja muista materiaaleista koottu nettikoulutuspaketti, joka on vapaasti saatavilla hankkeen aikana ja sen jälkeen.
Henkilöitä_säkkituoleilla_ja_kaksi_kouluttajaa

Käytännön toimet

 • Työskennellään satakuntalaisen tavarankuljetuslogistiikka-alan pienien ja keskisuurien yrityksien kanssa. PK-yritysten toimintakenttä muuttuu nopeasti digitalisaation, automaation ja ympäristövaateiden myötä.
 • Valmennetaan yrityksiä varautumaan muutoksiin, pohtimaan riskejä ja luomaan toimintamalleja sekä yllättäviin tilanteisiin, ulkopuolelta tuleviin paineisiin ja vaatimuksiin.
 • Yhdistetään kohdeyrityksien tarpeet koulutustilaisuuksien sarjaksi ja verkkopohjaiseksi koulutuspaketiksi.
 • Lisätään työhyvinvoinnin ja muutoskyvyn kautta oikea-aikaisen ja tehokkaan kuljetusketjun toimintaa ja tuottavuutta sekä edistää turvallisuutta, päästöjen vähentymistä ja satakuntalaisten yritysten vihreää siirtymä. Projektissa on pilottikohteina ja käytännön esimerkkeinä Satakunnan alueella toimivia erilaisia tavarakuljetuksen logistiikkaketjuja.

Yhteystiedot

Antti Värre
projektipäällikkö
antti.varre@samk.fi
044 710 3222

Euroopan Unioni. Euroopan Sosiaalirahasto.
Vipuvoimaa EUlta 2014 - 2020.
SAMK logo.