SME Aisle -loppuseminaari kokosi toimijat yhteen keskustelemaan Afrikan viennistä

16.5.2022Tiina Mäkitalo & Nina SavelaUutiset

Satakunnan ammattikorkeakoulun koordinoima Central Baltic -rahoitteinen SME Aisle -hanke käynnistyi maaliskuussa 2018 tavoitteenaan tukea Suomen, Ruotsin, Viron ja Latvian meriklusterien pk-yritysten pääsyä eteläisen Afrikan markkinoille käyttäen Namibiaa porttina alueelle. Hankkeessa on järjestetty useita vienninedistämismatkoja, tutkittu kohdemaiden markkinoita, niiden liiketoimintamahdollisuuksia ja etsitty ratkaisuja pk-yritysten kaupan tukemiseen eteläisen Afrikan markkinoilla.

Projektipartnereita seminaarissa Rauman Merikoululla, kuvassa taustalla Rauman satamaa.

Korona kuritti vientiyhteistyötä

Monien kansainvälisten projektien tavoin, myös SME Aisle on joutunut sopeutumaan koronapandemian aiheuttamiin haasteisiin. Pitkän online-yhteydenpidon jälkeen projektitiimi pääsi kokoontumaan hankkeen partneritapaamiseen sekä toisen päivän loppuseminaariin Raumalle 25.-26.4.2022, ja neljän vuoden yhteistyö sai arvoisensa päätöksen.

Seminaarin alussa SME Aisle -projektin vetäjä, tutkimuspäällikkö Minna Keinänen-Toivola johdatteli kuulijat päivän teemaan. Projektipartnerit puolestaan esittelivät omaa rooliaan hankkeessa, sekä kunkin maan yritysklusterin tilannetta viennin suhteen. Vientitoimintaa EU:n ulkopuolisille alueille käynnistettäessä luottamuksen ja asiakassuhteen rakentaminen korostuu. Korona katkaisi hyvin alkaneen verkostoyhteistyön tekemällä kasvokkaiset tapaamiset mahdottomaksi, mutta haasteista huolimatta vientiä on kuitenkin syntynyt.

Yhteisyritys Sambiaan sekä lukuisia kauppoja SME Aislen avustuksella

Yhteensä 43 yritystä on osallistunut SME Aislen vienninedistämismatkoille vuosina 2018-2019. Kun suomalainen BioSorbio liittyi mukaan projektiin vuonna 2019, oli heidän tavoitteensa löytää kiinnostunut loppukäyttäjä sekä investoija, joka olisi halukas paikallisesti pyörittämään tuotantoa. BioSorbion toimitusjohtaja Jukka Lunden totesi esityksessään, että SME Aislen tiimi on auttanut heitä tunnistamaan oikeat partnerit kohdemarkkinalla. BioSorbio onkin yksi viennin menestystarinoista; he perustivat yhteisyrityksen – BioRaiser Zambia Ltd:n – Sambiaan vuonna 2019. Yhteensä projektin tuloksena on saatu kuusi kauppaa ja kaksi yhteisyritystä Namibiaan ja Sambiaan.

Suurlähetystöillä keskeinen rooli uusia markkinoita avattaessa

SME Aislen projektitiimi on tehnyt tiivistä yhteistyötä suurlähetystöjen ja kansallisten vientiorganisaatioiden kanssa. Näiden organisaatioiden edustajat jakoivat seminaarissa näkemyksiään, sekä yhteistyöstä projektitiimin kanssa että vientitoiminnasta merisklusteriin liittyen. Namibian suurlähettiläs Charles B. Josob kiitti projektitiimiä uutteruudesta avata uusia yhteyksiä Itämeren alueen ja eteläisen Afrikan välillä, ja totesi odottavansa seuraavaa yhteistyöprojektia.

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Lue myös