SME Aisle

SME Aisle project partners at Rauma Maritime campus.

SME Aisle -loppuseminaari kokosi toimijat yhteen keskustelemaan Afrikan viennistä

Satakunnan ammattikorkeakoulun koordinoima Central Baltic -rahoitteinen SME Aisle -hanke käynnistyi maaliskuussa 2018 tavoitteenaan tukea Suomen, Ruotsin, Viron ja Latvian meriklusterien pk-yritysten pääsyä eteläisen Afrikan markkinoille käyttäen Namibiaa porttina alueelle. Hankkeessa on järjestetty useita vienninedistämismatkoja, tutkittu kohdemaiden markkinoita, niiden liiketoimintamahdollisuuksia ja etsitty ratkaisuja pk-yritysten kaupan tukemiseen SADC-alueen markkinoilla.

SME Aisle -loppuseminaari kokosi toimijat yhteen keskustelemaan Afrikan viennistä Read More »