SME Aisle

SME Aisle project partners at Rauma Maritime campus.

SME Aisle -loppuseminaari kokosi toimijat yhteen keskustelemaan Afrikan viennistä

Satakunnan ammattikorkeakoulun koordinoima Central Baltic -rahoitteinen SME Aisle -hanke käynnistyi maaliskuussa 2018 tavoitteenaan tukea Suomen, Ruotsin, Viron ja Latvian meriklusterien pk-yritysten pääsyä eteläisen Afrikan markkinoille käyttäen Namibiaa porttina alueelle. Hankkeessa on järjestetty useita vienninedistämismatkoja, tutkittu kohdemaiden markkinoita, niiden liiketoimintamahdollisuuksia ja etsitty ratkaisuja pk-yritysten kaupan tukemiseen SADC-alueen markkinoilla.

Representatives of companies from the Central Baltic Region in a group photo representatives of Namport organization outdoors in Walvis Bay. Two persons holding a textile flag of the core themes of the SME Aisle project.

Tutkitaan: Vientiä eteläiseen Afrikkaan

Meriklusterin tuotteilla ja palveluilla on kasvava kysyntä eteläisen Afrikan markkinoilla. Tulevaisuudessa eteläinen Afrikka tuleekin olemaan yhä kasvavien investointien kohde. Markkinat muodostuvat jopa 300 miljoonan kuluttajan alueesta. Toisaalta Atlantin eteläisellä rannikolla sijaitseva Namibia on meri- ja maanteitse katsottuna luokiteltu portiksi eteläiseen Afrikkaan.