Tutkitaan:  Sustainable Flow’n yhteistyöllä hiilidioksidipäästöt vähenevät

13.6.2023Minna Keinänen-ToivolaTutkitaan

Stereotypioissa tutkimustoimintaa tekee yksinään ”norsunluutornissaan” mutiseva professori, jonka tukka on valkoinen ja sekaisin. Todellisuudessa tutkimustoiminta vaatii tiivistä vuorovaikutusta niin asiantuntijoiden kuin sidosryhmien kanssa ja välillä. Vuorovaikutusta tapahtuu kokouksissa, seminaareissa ja tapahtumissa, sekä kasvotusten että netin välityksellä.

Ihmisiä tutustumassa konehuonesimulaattoriin. Vasemmalla kuvassa simulaattorin ohjauspaneelit. Oikealla ihmisiä ryhmänä.

Elämä ja liiketoiminta ovat Itämeren maissa riippuvainen merikuljetuksista. Maailman mittakaavassa koko Itämeren alueella kuljetetaan 15 % tavarasta. Kuljettaminen ja toimenpiteet logistiikkaketjussa kuluttavat polttoaineita ja energiaa. Suurimmassa osassa laivoja käytettävät polttoaineet ovat vielä fossiilisia eli ei-uusiutuvia. Fossiilisten polttoaineiden palamisesta syntyy hiilidioksidia (CO2), joka on merkittävin  ilmastokriisin etenemistä kiihdyttävä kasvihuonekaasu. Ilmastokriisillä on moninaiset vaikutukset koko maapalloon.

Sustainable Flow (englanniksi Sustainable flow of goods and decreased CO2 emissions of transportation) -projektissa vähennetään hiilidioksidipäästöjä satamissa ja niiden lähiympäristössä, keskittyen toimintaan keskisen Itämeren alueella (englanniksi Interreg Central Baltic).

Projektissa on mukana seitsemän eri partneria Suomesta (ml. Ahvenanmaa), Virosta, Latviasta ja Ruotsista.  Tutkimus- ja ratkaisujen kehittämistyö tehdään tiiviissä yhteistyössä seitsemän pilottisataman kanssa. Projektin toiminta edistää kestävän kehityksen kaikkia kolmea peruspilaria: ympäristö, talous ja sosiaalinen kestävyys. Tämä tarkoittaa, että kehitettävät ratkaisut ovat ympäristöystävällisiä, mutta mahdollisia toteuttaa liiketoiminnalle järkevästi ja siten, että ne tukevat alan toimijoiden työtä ja osaamista.

Ihmisiä kokouksessa ison pöydän ympärilä.

Sustainable Flow’ssa kehitetään kolmea tapaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi: digitaaliset työkalut satamaan saapuville laivoille ja satamatoiminnoille, energiansäästötoimet ja uusiutuvan energian lähteet satamissa. Tulosten saavuttaminen vaatii tiivistä yhteistyötä ja viestintää eri tahojen välillä, mikä on ollut erittäin tiivistä: partnerit ovat viestineet ja toimineet yhdessä projektin ideavaiheesta saakka – nyt siis jo yli 1,5 vuotta.

Korona vaikutti projektin valmisteluun, koska viestintää toteutettiin vain sähköpostitse ja Teamsillä. Partnerit tapasivat ensimmäisen kerran Raumalla projektin ensimmäisenä kuukautena toukokuussa 2023. Partneritapaamisessa käytiin läpi rahoituksen sääntöjä ja mitä tehdään käytännössä, mutta keskeistä tekemistä olivat myös vierailut pilottisatamissa Raumalla ja Porissa sekä sosiaalinen ohjelma.

Sustainable Flown työryhmä yhteiskuvassa satamassa.
Sustainable Flown projektilaisia ryhmäkuvassa satamassa. Taustalla laiva.

Erilaiset esitykset, keskustelut ja esittelypisteet vahvistavat ulkoista viestintää. Ahvenanmaalla touko-kesäkuun vaihteessa 48 tunnissa ehdittiin pitämään partnerikokous SAMK:n, Ahvenanmaan AMK:n (Högskolan på Åland) ja Fintraffic VTS Oy:n kanssa, osallistumaan Merenkulkupäiviin (Sjöfartens Dag i Åland), vierailemaan Maarianhaminan pilottisatamassa ja pitämään lehdistötilaisuus.

Sustainable Flow’sta on pidetty esityksiä niin netissä kuin kasvotusten.  Eurooppalaisten yhteisyliopistojen kanssa Brown Bag -sessiossa teemana oli kestävä kehitys. Suomen Vesitiet -vuosiseminaarissa Raumalla oli paneelikeskustelu ympäristölainsäädännön vaikutuksista alaan. Projektin vetäjä Minna Keinänen-Toivola piti esityksen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä rahoittajan järjestämässä, kaikkien projektien vetäjien seminaarissa. Tärkeä kohderyhmä ovat myös ”tavalliset ihmiset”. Keinänen-Toivola on pitänyt Rauman Lyseon lukiolaisille asiantuntijaluennon ”Rauma ja Itämeri”. Molemmissa tapahtumissa Sustainable Flow oli käytännön esimerkki.

Ihmisiä johdatetaan lasitunnelin läpi. Luennointityylinen tilanne.
Sustainable Flow projektin henkilöitä esittelypisteellä. Edessä pöytä, jossa materiaaleja kuten esittelylehtisiä. Taustalla Roll up.
Sustainable flow projektin ihmisiä yhteiskuvassa.

Sustainable Flow’n konkreettisina tuloksina syntyvät 1) digitaalinen työkalu hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja energiansäästötoimenpiteiden tueksi ja 2) konsepti energiansäästöjä ja uusiutuvan energian tuotantoa varten satamissa liikenteen solmukohtina. Hankkeen työkaluja ja konsepteja käyttävät pilottisatamat, mutta myös muut satamat. Tiivis yhteistyö heti projektin alussa varmistaa, että projektissa tehdään oikeita, tuloksellisia asioita CO2 päästöjen vähentämiseksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tiesitkö tämän?

  • Sustainable Flow projektia vetää Satakunnan ammattikorkeakoulu, Merilogistiikan tutkimuskeskus.
  • Sustainable Flow-projektia (kesto 1.5.2023–31.5.2026) rahoittaa Interreg Central Baltic-ohjelma ja sen kokonaisbudjetti on 3,4 miljoonaa euroa.
  • Sustainable Flow’ssa on seitsemän pilottisatamaa eri maista: Rauma, Pori, Maarianhamina, Tallinna, Riika, Norrköping ja Oxelösund.
  • Sustainable Flow’n tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä pilottisatamissa 10 prosenttia.

Jaa artikkeli

Tutkitaan

Lue myös