Tutkitaan: Uusien polttoaineiden mahdollisuudet ja tulevaisuuden näkymät Satakunnan merilogistiikassa

13.2.2024Wili HeleniusTutkitaan

Merilogistiikka ja sen ympärillä toimivat yritykset ovat monien muiden alojen lailla murrospisteessä. Ilmastonmuutos, sekä erilaiset tavoitteet, joilla pyritään hillitsemään sitä, luovat näille yrityksille painetta vähentää tuottamiaan kasvihuonepäästöjä ja suunnata toiminta vihreään siirtymään.

Kuva satamasta.

Tässä muuttuvassa toimintaympäristössä yksi keskeinen tekijä on perinteisten fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusilla polttoaineilla. Uusien polttoaineiden, kuten vedyn, ammoniakin, biokaasun ja biodieselin käyttöönotto merilogistiikassa, sekä muillakin aloilla voi merkittävästi vaikuttaa yritysten hiilijalanjälkeen ja samalla tukea kestävän kehityksen tavoitteita, huoltovarmuutta ja vihreää kehitystä koko maakunnassa.

SAMKissa on kartoitettu UUPO-hankkeessa Satakuntalaisten merilogistiikan ympärillä toimivien pk-yritysten tietämystä uusista polttoaineista vuodesta 2022 pitäen. Tämän lisäksi tutkimusta on tehty yleisesti uusista polttoaineista eri teemoihin liittyen, kuten niiden mahdollisuuksista, vahvuuksista, uhkista ja teknologioiden maturiteeteista.

Pk-yritysten tietämystä on kartoitettu yrityshaastatteluilla, joilla on selvitetty erilaisten toimijoiden kuten esimerkiksi satamien, laivanrakentajien, sekä energiayhtiöiden tulevaisuuden näkemyksiä ja tarpeita liittyen sähkön- ja energiantuotantoon. Tutkimustyö uusista polttoaineista on tehty kirjallisuuskatsauksen muodossa pitäen mielessä teknilliset, ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat.

Hankkeessa kerätyillä tiedoilla kootaan avoin nettipohjainen tietopaketti Satakunnan merilogistiikankentän, sekä muiden pk-yritysten käyttöön. Tällä tietopaketilla pyritään lisäämään tietoa uusista polttoaineista ja tukemaan vihreää siirtymää.
UUPO-hankkeen yksi tavoitteista on myös yritysten yhteistyöverkoston kehittäminen, joka mahdollistaa nopeamman siirtymisen uusien polttoaineiden käyttöönottoon maakunnassa.

Tiesitkö? 

  • Satakunnan ammattikorkeakoulun Merilogistiikan tutkimuskeskuksessa on jo ollut useita hankkeita liittyen vihreän kasvun eri teemoihin, mutta UUPO-hanke on ensimmäinen osaamiskokonaisuus, jossa perehdytään uusiin polttoaineisiin.
  • UUPO-hankkeeseen liittyen on myös tehty opinnäytetyö, josta saa hyvän kuvan joidenkin uusien polttoaineiden nykyisestä tilanteesta ja käytöstä merilogistiikassa.
  • Monet uudet polttoaineet vaativat paljon sähköä valmistusprosessin aikana, joka tarkoittaa, että fossiilivapaan sähkön tuotannon kasvu on myös oleellista uusille polttoaineille.
  • Uusien polttoaineiden infrastruktuuri satama-alueen läheisyydessä voisi tehokkaasti edistää näiden polttoaineiden käyttöönottoa maa- ja meriologistiikassa.

Lisää aiheesta:

Jaa artikkeli

Tutkitaan

Lue myös