UUPO

UUPO – Merilogistiikan uudet polttoaineet vihreä siirtymän ja sinisen kasvun vauhdittajina -hankkeessa kartoitetaan ja lisätään satakuntalaisten merilogistiikan pk-yritysten osaamista uusien polttoaineiden saralla. Hankkeessa tutkitaan uusien polttoaineiden kestävää käyttöä käyttäen esimerkkitapauksina laivanrakennuksen ja satamien toimintaympäristöä. UUPO:ssa laaditaan nettipohjainen tietopaketti, jonka näkökulmana satakuntalaisten merilogistiikan pk-yritysten tarpeet ja mahdollisuudet uusien polttoaineiden käyttöönottamiseksi. Hanke edistää Satakunnan merilogistiikan yritysten vihreää siirtymää ja sinistä taloutta, maakunnan erityispiirteet huomioiden.

Kesto

1.11.2022 – 30.4.2024

Kokonaisbudjetti

99 518€

Satakuntaliitto, AKKE

79 613€

SAMK

19 905€

Satakuntaliitto. Regional Council of Satakunta logo.
Euroopan Unioni. Euroopan Aluekehitysrahasto.
Vipuvoimaa EUlta 2014 - 2020.

Projektin tavoitteet

  • Tietopaketin laatiminen uusista polttoaineista Satakunnan merilogistiikan toimijoiden käyttöön.
  • Uusien polttoaineiden käyttöönoton vahvistaminen satakuntalaisen merilogistiikan toimijakentässä.
  • Satakunnan merilogistiikan vihreän siirtymän edistäminen.

Yhteystiedot

Susan Råberg-Vikkula
Projektipäällikkö
susan.h.raberg-vikkula@samk.fi
044 710 3245

Käytännön toimet

  • Kartoitetaan osaaminen sekä tunnistetaan ja suunnitellaan toimenpiteet Satakunnan meriklusterissa osaamisen lisäämiseksi merilogistiikan uusissa polttoaineissa.
  • Tutkitaan uusien polttoaineiden kestävää käyttöä käyttäen esimerkkitapauksina laivanrakennus- ja satamien toimintaympäristöä Satakunnassa.
SAMK logo.
Satakuntaliitto. Regional Council of Satakunta logo.