Konkreettiset ratkaisut digitaalisten järjestelmien ennakkotestauksen haasteisiin edellyttävät aikaa, rahaa ja resursseja

17.11.2023Uutiset

LaivaDigiLab-hanke saatettiin maaliin elokuun 2023 lopussa. Kolmen vuoden mittava työ on nyt koottu julkiseen loppuraporttiin. Se avaa laivojen digitaalisten järjestelmien ennakkotestaamisen nykytilannetta, siihen liittyviä haasteita sekä kiteyttää keinoja ja hyviä käytäntöjä Satakunnalle tärkeän teollisuuden alan tueksi.

LaivaDigiLab-hankkeen projektipäällikkö Hanna Kajander esittelee hankkeen tuloksia.
LaivaDigiLab-hankkeen projektipäällikkö Hanna Kajander esittelee hankkeen tuloksia Merilogistiikan tutkimusfoorumissa 9. marraskuuta. Kuva: Reetta Vähä-aho.

LaivaDigiLab vastasi todelliseen, yrityskentältä tulleeseen tarpeeseen. Vaikka hanke on saatu päätökseen, teemaan liittyvää työsarkaa olisi yhä tarjolla.

- LaivaDigiLabissa ei tuotettu fyysistä järjestelmien digilaboratoriota, vaan kyse oli enemmän toiminnallisen konseptin työstämisestä sekä testauslaboratorion edellytysten kartoituksesta, projektipäällikkö Hanna Kajander toteaa.

Tarve ennakkotestauksen digilaboratoriolle ja testauskonseptin kehittämiselle teoriaa konkreettisempaan muotoon on siis olemassa. Hankkeessa kerättyä tietoa ja ymmärrystä olisi mahdollista jatkojalostaa mm. tuottamalla eritasoisia ennakkotestauskonsepteja prosessin hallintaan.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi integraatiosuunnitteluun liittyvän prosessin kehittämistä ja erityisten toimintamallien luomista integroitujen järjestelmien suunnitteluun, käyttöönottoon ja dokumentointiin, hankkeen asiantuntija ja lehtori Jarno Laine avaa.

Laineen mukaan tiedonkeruussa nousivat selkeästi esille, että järjestelmien määrä on vuosien varrella kasvanut merkittävästi ja digitalisaation määrä jatkaa kasvuaan myös tulevaisuudessa. Tämä asettaa vastaavassa määriin haasteita mm. tiedonkulkuun ja dokumentaation hallintaan.

Näiden tueksi voitaisiin kehittää tietokantaa, joka olisi tilaajan ja toimittajien välisen ajantasaisen yhteistyön kulmakivi. Toisaalta, jos olisi osaava koodari, voisi kehittää digitaalisen järjestelmän, jolla voidaan testata tärkeimpien järjestelmien yhteensovittamista ennen varsinaista asennusta laivaan. Tämä nopeuttaisi aikataulukriittistä käyttöönottovaihetta, Laine visioi.

Ennakkotestauksen tukena voidaan hyödyntää myös simulaattoriympäristöä. LaivaDigiLabin aikana todettiin, että simulaattoriympäristöä voidaan hyödyntää simulaatiomallin kehittämisessä kuten WasaLinen Aurora Botnian azipodien vikaantumistilanteiden harjoittelussa.

Vastaavaa simulaatiomallia on mahdollista konseptoida ja hyödyntää niin laajemmissa kuin pienimuotoisemmissakin kokonaisuuksissa, mikä tarkoittaa esimerkiksi energiatehokkuuden tai turvallisuusskenaarioiden testaamista sekä koulutuksen kehittämistä osaamisen lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi, Kajander luettelee.

Monet edellä mainituista edellyttävät mm. laiteinvestointeja ja koodaamisosaamista. Toisin sanoen halua ja mahdollisuutta investoida aikaa, rahaa ja resursseja.

Lisätietoa

Tarkempaa tietoa hankkeen tuloksista luettavissa loppuraportista. Tulokset, havainnot ja parhaat käytäneet on myös koottu videolle, joka löytyy Merilogistiikan tutkimuskeskuksen YouTube-kanavalta.

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Lue myös