Taru Hyrkäs

Sean and a port on the background of the picture.

Tutkitaan: Itämeren satamien kestävä kehitys lisääntyy Sustainable Flow-hankkeessa

Keskisen Itämeren maiden elämä ja liiketoiminta rahtiliikenteen osalta ovat erittäin riippuvaisia Itämerestä, joka on yksi maailman vilkkaimmista vesistä. Sustainable Flow -hankkeen tavoitteina on luoda digitaalinen työkalu hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi sekä konsepti energiansäästöjä ja uusiutuvan energian tuotantoa varten satamissa.

Tutkitaan: Itämeren satamien kestävä kehitys lisääntyy Sustainable Flow-hankkeessa Read More »

Kuva satamasta.

Tutkitaan: Uusien polttoaineiden mahdollisuudet ja tulevaisuuden näkymät Satakunnan merilogistiikassa

Merilogistiikka ja sen ympärillä toimivat yritykset ovat monien muiden alojen lailla murrospisteessä. Ilmastonmuutos, sekä erilaiset tavoitteet, joilla pyritään hillitsemään sitä, luovat näille yrityksille painetta vähentää tuottamiaan kasvihuonepäästöjä ja suunnata toiminta vihreään siirtymään.

Tutkitaan: Uusien polttoaineiden mahdollisuudet ja tulevaisuuden näkymät Satakunnan merilogistiikassa Read More »