Merenkulkualan on vastattava niin teknologian kuin ympäristön tuomiin muuttuviin haasteisiin

12.8.2021Emilia Alajärvi, SAMKin opiskelijaUutiset

Itämeripäivään on enää kaksi viikkoa ja tämän viikon aiheena ovat merenkulku- sekä ympäristöala. Tällä kertaa julkaistava artikkeli kertoo muun muassa rahtialusten kuljettaman kaoliinin käsittelyn säätelystä ja eräästä uudesta, mutta kasvavasta haasteesta Itämerellä.  Saamme myös tietää, millaisia aiheeseen liittyviä projekteja SAMKissa on käynnissä uuden Merilogistiikan tutkimuskeskuksen yhteydessä, ja kuinka SAMKin opintojen kautta voi ponnahtaa kiinnostavalle työuralle esimerkiksi Itämerellä.

Ilmakuva satamasta.

Ensimmäinen esimerkki on Suomen satamissa yli miljoona tonnia vuodessa käsiteltävä kaoliini eli valkosavi. Kaoliinia käytetään paljon paperiteollisuudessa, ja se voi aiheuttaa merkittävän terveys- ja ympäristöriskin. Kuten monen muunkin potentiaalisesti haitallisen aineen, myös kaoliinin käsittely ja kaoliinipölyn hävittäminen on säädeltyä toimintaa rahtialuksilla ja satamissa. Kaoliinijäämien pesemisestä syntyvä jätevesi on käsiteltävä asianmukaisesti.

Esimerkiksi Rauman sataman vuoden 2007 ympäristöluvan mukaan kaoliini puretaan laivoista nosturilla irtolastilaiturissa suppilon kautta kuljetukseen ja edelleen kaoliinivarastoon. Purkausjärjestelmään asennettu imurilaitteisto vähentää pölyn leviämistä tuulen mukana. Kaoliinipölyn aiheuttamat haittariskit on otettava huomioon ja seurattava säännöllisesti mittauksilla. Kokonaan suljettu käsittely vähentää merkittävästi kaoliinin kulkeutumista ympäristöön, vesistöihin ja ihmisten asuinalueille.

Toinen tapaus on autokannella tapahtuvat sähköautopalot ja niiden sammutuksen haasteet litiumakkujen aiheuttamien erityispiirteiden vuoksi. Sähköautokanta kasvaa nopeasti ja myös laivoissa voi olla akustoa käytössä. Autokannella on rajallinen tila ja resurssit jo tavallisen polttomoottorihenkilöauton sammutukseen, mutta vesi riittää tukahduttamaan tällaisen palon.

Hybridi- tai täyssähköautojen kohdalla ainoa toimiva vaihtoehto on upotus, sillä pelkkä vesisuihku ei sammuta auton alla sijaitsevaa akkua. Palava elektrolyytti voi suihkuta akuston jopa 7000 kennosta huomattavan pitkän ajan. Lisähaasteen aiheuttaa paitsi jo palaessaan happea muodostava litium, myös sen kyky reagoida veden kanssa muodostaen palavaa vetykaasua. Vapautuvat palokaasut ovat vaaraksi paitsi ihmisille aluksella, myös ympäristölle.

Akkupalojen sammutusvesi sisältää korkeita fluoridipitoisuuksia, joka syövyttää jopa betonia ja on siksi kerättävä erilliseen säiliöön oikeaoppisesti hävitettäväksi. Sammutustyö on joka tapauksessa pitkäkestoinen, vaativa ja vaarallinen, ja siihen on varauduttava yhä paremmin sähköautojen määrän lisääntyessä.

Merilogistiikan tutkimuskeskus on mukana vastaamassa Itämeren haasteisiin

SAMKin Rauman kampuksella sijaitseva Merilogistiikan tutkimuskeskus toimii tutkimuksen, tuote- ja palvelukehityksen parissa merenkulun, logistiikan ja huoltovarmuuden kokonaisuuksissa. Tavoitteena on tehostaa logistiikkaa ja infrastruktuureja, vähentää haitallisia päästöjä näissä toiminnoissa ja kehittää meriklusteria Suomessa.

Satakunnan sijainti on juuri sopiva tällaiselle kokoavalle keskukselle Suomessa, sillä maakunnallamme on pitkä historia merenkulussa ja satamatoiminnoissa. Lisäksi kaupallinen toiminta alalla on Satakunnassa väestöosuuteen verraten merkittävä.

Merilogistiikan tutkimuskeskuksen sisällä olevat projektit ovat niin kansallisia kuin kansainvälisiäkin.  Tällä hetkellä käynnissä olevista hankkeista mm. AlusAkku -projekti tutkii sekä alusten, että aluksissa kuljetettavien sähköautojen akustojen sähköturvallisuutta. Tutkimuksessa kartoitetaan nykytilannetta ja akustojen tuomia riskejä sekä niiden hallintaa. Toinen projekti on EfficientFlow, jonka tarkoitus on tehostaa logistisia ketjuja sekä materiaali- ja matkustajavirtoja hyödyntämällä tehokkaammin mm. sähköistä meriliikenteen hallintajärjestelmää. EfficientFlow on kansainvälinen hanke ruotsalaisten ja suomalaisten satamaparien välillä; Gävlestä Raumalle ja Turusta Tukholmaan.

Opiskele alan ammattilaiseksi aivan Itämeren kupeessa

Kiinnostuitko mahdollisesta urasta Itämeren parissa? Haluaisitko työskennellä laivalla tai olla ympäristönsuojelun ammattilainen? SAMKissa voit opiskella esimerkiksi merenkulkua idyllisessä rantakaupungissa Raumalla tai energia- ja ympäristötekniikkaa uudella viihtyisällä kampuksella Porissa.

Merenkulkualan insinöörinä voit työskennellä esimerkiksi konepäällystötehtävissä tai maaorganisaatioissa, ja alueenasi voi olla vaikka koko maailma. Energia- ja ympäristötekniikasta valmistut monenlaisiin merellisiinkin tehtäviin, kuten tuulienergian tai vesivoiman osaajaksi, ympäristönsuojeluinsinööriksi, tutkijaksi tai konsultointitehtäviin.

Hakuaika syksyllä 2022 alkaviin koulutuksiin on ensi kevään yhteishaussa.

Ensi viikolla tutustutaan kahteen SAMKin opiskelijaan, jotka kertovat muun muassa miten päätyivät alalle, kuinka opinnot ovat edenneet poikkeusaikana ja millaisia odotuksia heillä on tulevaisuudelta.

Jaa artikkeli

Itämeripäivä

Lisää aiheesta

Lue myös