Edistysaskeleita

Heikki Koivisto, Jarmo Teränen ja Sergei Nikulin simulaattorihuoneessa.

Edistysaskeleita: Merikapteeni mukana merilogistiikan kehittämisessä maalta käsin

Maailman merillä matkattuaan Heikki Koivisto asettui Raumalle, mutta reissaaminen ei suinkaan loppunut siihen. Erilaiset projektit ovat kuljettaneet merikapteenia pitkin Eurooppaa ja kaukomaita. Viimeiset kymmenen vuotta merenkulun hankepäällikkönä Satakunnan ammattikorkeakoulussa toiminut Koivisto työskentelee projektitöiden lisäksi simulaation ja muiden lyhytkurssien parissa.

Edistysaskeleita: Merikapteeni mukana merilogistiikan kehittämisessä maalta käsin Read More »

Minna Keinänen-Toivola venesatamassa.

Edistysaskeleita: Tutkimuspäällikkö tuo Merilogistiikan tutkimuskeskukseen ympäristöalan rautaista osaamista

Merilogistiikan tutkimuskeskuksen vetäjä ja tutkimuspäällikkö, filosofian tohtori ja dosentti Minna Keinänen-Toivola on tehnyt pitkään työtä ympäristöasioiden äärellä. Tutkimuskeskuksen vetäjänä Keinänen-Toivolan tehtävänä on paitsi strateginen johtaminen ja keskuksen jatkuva kehittäminen, myös ympäristöosaamisen tuominen tutkimuskeskuksen toiminnan ytimeen. Tutkimuspäällikölle kuuluvan projektien tukemisen lisäksi Keinänen-Toivolalla on käynnissä omia projekteja tutkimuskeskuksessa.

Edistysaskeleita: Tutkimuspäällikkö tuo Merilogistiikan tutkimuskeskukseen ympäristöalan rautaista osaamista Read More »

Projektipäällikkö Nina Savela etualalla, taka-alalla ChangeMakers-hankkeeseen osallistuneita lukiolaisia tehtäviensä parissa.

Edistysaskeleita: Oppimistaitojen edistämisellä saavutetaan yhteiskunnallista hyötyä

Digitaidot ovat tärkeämpiä kuin koskaan nykyajan opiskelussa, ja etäopiskelun hyvissä tuloksissa korostuu opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen. Toisaalta poikkeuksellisen aikamme opiskelijoilla on tuoretta näkemystä, jolla luoda innovatiivisia ratkaisuja. SAMK on mukana kansainvälisissä SocialBlend ja ChangeMakers -hankkeissa, joissa pyritään parantamaan monimuotoisen opetuksen opiskelijoiden tuloksia nostamalla sosiaaliset taidot keskiöön ja lisäämään kestävän kehityksen innovatiivista ajattelua nuorissa opiskelijoissa.

Edistysaskeleita: Oppimistaitojen edistämisellä saavutetaan yhteiskunnallista hyötyä Read More »

Kati Levola, Iira Ostamo ja Susan Råberg-Vikkula istumassa palaverissa pyöreän pöydän ääressä.

Edistysaskeleita: Satakunnan logistiikkaketjuista entistä ympäristöystävällisempiä uusilla hankkeilla

Satakunta tarvitsee toimivia logistiikkaketjuja yritystoiminnassa ja kuluttajaliikenteessä, jotta käyttöä saadaan tehostettua ja negatiivisia ympäristövaikutuksia pienennettyä. Satakunnassa on runsaasti teollisuutta ja kaksi merkittävää satamaa Raumalla ja Porissa, mikä lisää toimivan ja monimuotoisen logistiikan tarvetta. Hajanainen asutus ja pienet taajamat tuovat haasteita henkilöliikenteelle. Satakunnan ammattikorkeakoulu on tarttunut haasteeseen tutkia ja parantaa näitä logistisia toimintoja, ja Merilogistiikan tutkimuskeskuksessa työskennellään aiheen parissa kolmessa ajankohtaisessa hankkeessa.

Edistysaskeleita: Satakunnan logistiikkaketjuista entistä ympäristöystävällisempiä uusilla hankkeilla Read More »

Kolme henkilöä pöydän ääressä työskentelemässä.

Edistysaskeleita: Tarvelähtöistä osaamista teollisuuteen Kohti osaavaa Satakuntaa ja KT Tekno -hankkeista

Pandemia on osoittanut, kuinka poikkeuksellisena aikana osaavien työntekijöiden tarve korostuu niin työntekijä- kuin materiaalipulankin takia. Ympäristöystävällisyyteen pyrittäessä yrityksissä tarvitaan tietoa ja taitoa muun muassa kestävästä kehityksestä, hiilijalanjäljestä ja elinkaariajattelusta. Satakunnan Ammattikorkeakoulun hallinnoimat Kohti osaavaa Satakuntaa ja KT Tekno -hankkeet lisäävät Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittistä osaamista konepaja- ja tuotantoteollisuudessa vastaamalla yritysten tarpeisiin nopeasti maksuttomilla koulutuksilla.

Edistysaskeleita: Tarvelähtöistä osaamista teollisuuteen Kohti osaavaa Satakuntaa ja KT Tekno -hankkeista Read More »