Ympäristövaikutusten arviointi kasvavassa roolissa kuljetuslogistiikkaketjuissa

21.6.2022Uutiset

Ympäristövaikutusten arvioinnilla on toimialasta riippumatta kasvava rooli. Parannuksia ja uudistuksia pyritään saavuttamaan nopealla tahdilla. Satakunnan ammattikorkeakoulun SaLoDi-hankkeeseen liittyvässä opinnäytetyössä tutkittiin, miten ympäristövaikutukset näkyvät logistiikka-alan toimintaympäristössä.

Kuljetusrekkoja valtatiellä.

Satakunnan ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Salla Juusti teki opinnäytetyön kuljetuslogistiikkaketjujen ympäristövaikutusten arvioinnista ja yritysten liiketoiminnan kehittämisestä. Opinnäytetyön tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa yrityksille maanteillä tapahtuvien kuljetusketjujen ympäristövaikutuksista ja auttaa löytämään ratkaisuja liiketoiminnan luomiseen ja tukemiseen digitalisaation ja teknologian parissa.

Opinnäytetyön tutkimuksen mukaan ympäristövaikutuksia voidaan arvioida haastatteluiden, mittareiden, lainsäädännön, riskien kartoittamisen, standardien, koulutusten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemän analyysin perusteella. Opinnäytetyön tutkimuksessa saatiin selville, että yrityksillä on tietoa ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämisen keinoista, mutta vain harvoissa yrityksissä on edetty päästövähennystavoitteiden asettamiseen ja käytännön toimien toteuttamiseen asti.

– Yrityksillä on tietoa ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämisestä. Myös mielenkiinto päästövähennystavoitteita kohtaan kasvaa voimakkaasti, mutta toistaiseksi vain harvalla yrityksellä esimerkiksi on ympäristösertifikaatti. Sertifioinnin mahdollisuudet laajenevat, kun raskaalle kalustolle löytyy liiketoiminnalle soveltuva käyttövoima, Juusti kertoo.

Yhteistyö, suunnittelu ja toiminnanohjaus liiketoiminnan luomisen ja tukemisen keinoina

Opinnäytetyön mukaan liiketoiminnan luomisen ja tukemisen keinoina toimivimpia ovat yhteistyö toimijoiden kanssa, logistiikan täsmällinen suunnittelu, riskien kartoittaminen, henkilöstön palkkaaminen ja kouluttaminen sekä erilaiset sovellukset, Lean-työkalut ja järjestelmät. Lisäksi liiketoimintaa luovat ympäristövaikutuksia laskevat mittarit, kyberturvallisuus sekä viimeisten ajokilometrien ennustavat analyysit. Opinnäytetyön tutkimuksessa ilmeni, että digitalisaation nopea kehitys luo uusia haasteita yrityksille, mutta sen oletetaan myös vaikuttavan positiivisesti liiketoiminnan kehittämiseen. Opinnäytetyön tutkimuksen perusteella vuonna 2025 ei tapahtuisi vielä suuria askeleita digitalisaation kehityksen myötä, mutta vuoden 2030 ja 2035 jälkeen muun muassa yritysten väliset yhteiskuljetukset ja logistiikan järjestelmällisyys yleistyvät.

Opinnäytetyö tukee SaLoDi-hankkeessa (Satakuntalaisten logistiikkaketjujen digiloikka) tehtävää tutkimus- ja kehitystyötä. Hankkeessa tutkitaan, miten digitalisaation avulla voitaisiin kehittää Satakunnan logistiikka-alan toimintaa entisestään, ja miten yhtenäinen digitaalinen järjestelmä palvelisi logistiikka-alan toimijoita Satakunnassa. Pilottiteemoina hankkeessa ovat Rauman sataman puu- ja konttikuljetukset, akku- ja teknologiametalliklusteri sekä elintarvikekuljetukset. Tavoitteena on huoltovarmuuden ja vihreän kasvun tukeminen maakunnassa.

– Tämä tehty opinnäytetyö toi hankkeen tutkimusryhmälle lisää aineistoa ja näkökulmaa. Otanta opinnäytteen tutkimuksessa oli luonnollisesti suppeampi kuin mitä itse hankkeessa, mutta saimme kattavaa lisää. Kiitän opinnäytetyön tekijää sujuvasta ja mukavasta yhteistyöstä sekä laajasta ympäristöpuolen osaamisesta. Ympäristövaikutukset, ja digitalisaatio niiden työkaluna ovat vahvasti nykypäivää, projektipäällikkö Susan Råberg-Vikkula toteaa.

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Lue myös