Monipuolista verkostoitumista ja konkreettisia mahdollisuuksia Navigate-messuilla

30.6.2022Pyry LähdeUutiset

Merilogistiikan tutkimuskeskus oli edustettuna Turusta paikkansa löytäneillä, perinteisillä meriklusterin toimijoita yhteen kokoavilla Navigate-messuilla kesäkuun alussa. Kahden päivän ajan alan toimijat jakoivat ajatuksia liittyen mm. tulevaisuuden digitaalisiin mahdollisuuksiin toimintojen tehostamiseksi. Konkreettisen tutkimustyön ja sen tulosten helmet kiinnostivat kansainvälisestikin alan pitkän linjan ammattilaisia.

Henkilöitä SAMKin ja Winnovan yhteisellä ständillä Navigate messuilla.
Muun muassa huoltovarmuuteen liittyvien lainalaisuuksien kehittäminen herättivät laajaa mielenkiintoa ja positiivista keskustelua. Kuva: Susan Råberg-Vikkula

– Merenkulun kenttä kehittyy ja yhtenäistyy sekä verkottuu entisestään sähköisten mahdollisuuksien tehostaessa toimintaa, joten alusten lähtö- ja määränpääsatamien toimintojen suoraviivaisuus tulee tulevaisuuden logistiikassa huomioida entistä paremmin, Merilogistiikan tutkimuskeskusen projektitutkija Pyry Lähde toteaa.

Projektitutkijan mukaan käytännön tulosten saavuttamiseen vaaditaan myös laajaa alan toimijoita kuuntelevaa käytännönläheistä tutkimusta, jotta asiantuntijoiden tuomat näkökulmat saadaan kytkettyä kustannustehokkaisiin logistiikkaketjuihin eri kuljetusmuotojen välillä.

– SAMKissa myös tutkimustyön ja opetustyön yhdistäminen sekä opiskelijoiden osallistaminen tarjoaa laadukkaita mahdollisuuksia tulevaisuuden ammattilaisille. He pystyvät hyödyntämään tutkimuksen, kehityksen ja innovointien mahdollisuuksia yrityselämän kentällä kulloistenkin uusien tarvittavien pyrkimysten eteenpäinviemiseksi, Lähde kertoo.

Tutkimuksen ja innovoinnin rooli

Merilogistiikan tutkimuskeskuksen MeriLoki-hankkeen projektitutkija Sami Skog keskusteli alalla vaikuttavien toimijoiden kanssa aktiivisesti jo laajan mielenkiintoa herättäneen Port Activity App- satamasovelluksen räätälöintiin liittyvistä käytännön tulevaisuuden näkymistä.

– Messujen standeilla vaikuttaneet merenkulun toimijoiden asiantuntijaverkostot nostivat ohjelmistosta esiin mielenkiintoisia käytännön seikkoja, joita sovelluksen toimijakohtainen personointi on mahdollistanut. Myös toiveita sovelluksen laajentamiselle merenkulun kentällä tuotiin laajasti esille, Skog kertoo.

Satamasovellukseen syötetty tieto mahdollistaa laituripaikan saatavuustiedon näkemisen reaaliaikaisesti, minkä ansiosta käyttäjien ei tarvitse enää soittaa tai lähettää sähköpostia asian tarkistamiseksi.

– Reaaliaikaisen tiedon myötä aluksen nopeutta voidaan säätää sellaiseksi, että laiva pääsee suoraan laituriin ja vältytään turhalta odotukselta esimerkiksi ankkurissa. Vaikka varsinainen laituriin tuloaika on sama, alempi nopeus mahdollistaa pienemmän polttoaineen kulutuksen. Tokihan näissä muutkin asiat vaikuttavat kuten rahtaussopimukset yms., mutta ainakin mahdollistetaan asioita laivoille, Skog täydentää.

Tutkimukselle ja innovoinneille nähtiin laaja rooli myös tulevaisuuden logistiikan digitalisaation kehitystyössä ja meriklusteritoiminnassa ylipäätään.

Yhteiset haasteet ratkeavat yhdessä

Messuilla tutkimuskeskusta oli edustamassa MeriLoki-hankkeen tiimoilta myös Susan Råberg-Vikkula. MeriLoki-hankkeeseen annettavan työpanoksen lisäksi Susanin toimenkuvaan liittyy satakuntalaisen logistiikan digitalisaatioon liittyvän SaLoDi-hankkeen projektipäällikkönä toimiminen.

– Koen messut erittäin positiivisena mahdollisuutena. Messujen ja meriklusterin rautaisten ammattilaisten sekä tutkimuskeskusten verkostoitumisen osalta on vielä hyödyntämättä laaja potentiaali, kun on aika ratkoa yhteisiä haasteita, Råberg-Vikkula toteaa.

Tulevaisuuden messuilta Råberg-Vikkula odottaa vielä enemmän resurssien laajenevaa hyödyntämistä.

– Tutkimuskeskuksessa sekä Navigatessa on valtava osaajien verkosto, sen hyödyntäminen on ensisijainen tavoite, projektipäällikkö toteaa.

Jatkotutkimusten kannalta ja meriklusterin verkostoituessa voidaan tuoda hienosti uusia alan teknologioita esille, mutta samalla voidaan kartoittaa, mikä on alan toimijoiden näkökanta uusien teknologioiden enenevään hyödyntämiseen. Yhteinen tekeminen sekä yrittäjämyönteisen Satakunnan kehittäminen kokonaisvaltaisesti ovat tärkeitä tulevaisuuden teemoja.

Työhyvinvointi tärkeässä roolissa niin maalla kuin merellä

Logistisen alan edustajien työhyvinvointia tutkiva projektipäällikkö Antti Värre oli messuilla edustamassa SataMieLo-hanketta.

– Hanke tuo toisenlaista näkökulmaa vahvan digitaalisuusosaamisen lisäksi. Tulevaisuuden työkenttä tarvitsee myös pehmeiden arvojen laajempaa ymmärtämystä rinta rinnan tekniikan kehittyessä. Merilogistiikan tutkimuskeskus haluaa hankkeillaan vaikuttaa kokonaisvaltaisesti yrityskentän hyvinvointiin teknisillä ratkaisuilla sekä työhyvinvoinnin lisäävillä eriasteisilla elementeillä, Värre kiteyttää.

Kuvia messuilta (klikkaa suuremmaksi):

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Lue myös