SustainableFlow

Sean and a port on the background of the picture.

Tutkitaan: Itämeren satamien kestävä kehitys lisääntyy Sustainable Flow-hankkeessa

Keskisen Itämeren maiden elämä ja liiketoiminta rahtiliikenteen osalta ovat erittäin riippuvaisia Itämerestä, joka on yksi maailman vilkkaimmista vesistä. Sustainable Flow -hankkeen tavoitteina on luoda digitaalinen työkalu hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi sekä konsepti energiansäästöjä ja uusiutuvan energian tuotantoa varten satamissa.

Tutkitaan: Itämeren satamien kestävä kehitys lisääntyy Sustainable Flow-hankkeessa Read More »