Euroopan unionin osarahoittama -logo.

Merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO (NEMO CEF)

22-FI-TG-NEMO-EMSW NEMO project - Interoperable European Maritime Single Window environment implementation and deployment in Finland

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2025 uusi merenkulun tiedonhallintajärjestelmä NEMO, joka tulee olemaan kansallinen "single window" meriliikenteen ilmoitusten antamiseksi. Vuodesta 2025 eteenpäin ilmoitusten tieto liikkuu yhdellä ilmoituksella automaattisesti kaikille niille tahoille, jotka sitä lain mukaan tarvitsevat. NEMO pohjautuu EU-asetukseen 2019/1239.

NEMO CEF- hankkeella varmistetaan NEMO järjestelmän toteutuksen resurssien riittävyys sekä mahdollistetaan lisäarvopalveluiden toteuttaminen. NEMO CEF-hankkeessa tutkitaan pilottitapausten avulla EMSW-asetuksen täytäntöönpanon vaikutuksia laaja-alaisesti, määritellään avainmittareita, sekä testataan ja validoidaan koko uudistuva prosessi alusta loppuun eri toimijoiden osalta. SAMKissa NEMO:a tutkitaan ja kehitetään kestävän kehityksen näkökulmista.

Nemo-hankkeen logo.

Kesto

01.07.2023 – 30.06.2026

Kokonaisbudjetti

5 440 300 € (CEF 50%)

SAMK

810 200 € (CEF 50%)

Projektin tavoitteet

  • Vähentää satamatoimijoiden hallinnollista taakkaa yksinkertaistamalla ja yhtenäistämällä laivojen satamakäyntien ilmoitusvelvollisuuksia.
  • Uudistaa, analysoida, opastaa ja käytäntöön panna uusi ilmoitusjärjestelmä eri sidosryhmille ja toimijoille.
  • Tutkia ja validoida pilottitapausten avulla EMSW-asetuksen täytäntöönpanon vaikutuksia laaja-alaisesti koko uudistuva prosessi alusta loppuun eri toimijoiden osalta.
  • Tutkia NEMO:a kestävän kehityksen näkökulmista.

Yhteystiedot:

Minna Keinänen-Toivola
Johtava tutkija, NEMO CEF projektipäällikkö
minna.keinanen-toivola@samk.fi
p. 0447103063

Käytännön toimet

Projektin vaiheet työpaketeittain (TP)

  • TP1 Hankkeen hallinnointi, koordinointi ja viestintä
  • TP2 EMSWe-toteutus
  • TP3 Prosessien kehittäminen (SAMK:n vastuutyöpaketti)
  • TP4 Testaus, validointi ja käyttöönotto