Tutkitaan: Etäluotsaus

16.6.2021Janne LahtinenTutkitaan

Luotsit ovat tuhansia vuosia vanha perinteikäs ammattikunta. Luotsi on paikallistuntijana turvannut merikuljetusten riskialttiin satamaan lähestymisen karikkoisilla ja saaristoisilla väylillämme niin jäissä ja vaakasuorassa lumisateessa tammikuisena yönä, kuin elokuisessa auringonpaisteessakin.

Tietokoneohjelma, jossa silmänliikeanalyysi näkyy punaisena rinkulana näytöllä.
Etäluotsauksen yhteydessä on tehty paljon myös silmänliikeanalyysia.

Suomessa tuonnista 80 % ja viennistä 90 % kulkee meriteitse. Kasvavat aluskoot ja liikennemäärät samoina pysyttelevillä väylillä asettavat haasteita meriliikenteen turvallisuudelle. Turvallisuutta on viety teknologian askelmerkein liikennevälineeseen, kuten autoon tai lentokoneeseen. Merenkulussa autonomisen aluksen kehitystyö on ollut suhteellisen rauhallista kaupallisen hyödynnettävyyden epävarmuuden ja teknisesti kehittyneen aluksen korkeiden rakennuskustannusten puristuksessa.

Huomio on keskittynyt viime vuosina väylärakenteen kehittämiseen, jonka avulla saadaan digitalisaation mahdollistaman kasvavan tilannetietoisuuden huomaan kaikki väylänkäyttäjät. Paitsi eri asteisesti autonomiset alukset, myös huviveneet, kalastajat, hinaajat, viranomaiset ja luotsit hyötyisivät kehittyneestä väylärakenteesta.

Etäluotsausta testataan simulaatioympäristössä

Etäluotsauksessa laiva luotsataan maista käsin tarvitsematta viedä luotsia fyysisesti laivalle. Näin nostetaan resurssitehokkuutta ja riskialtis laivaan nousu ja siltä laskeutuminen tikkaita pitkin jää työvaiheena pois. Houkutteleva ajatus, mutta matkassa on myös mutkia, ja niihin Merilogistiikan tutkimuskeskuksessa pureudutaan moniammatillisella joukolla.

SAMKissa kehitetään älykkään merenkulun testauslaboratoriota matalan kynnyksen testausympäristöksi uusille sovelluksille.

Tutkimuksen vaiheet ovat 1) testausympäristön määrittely etäluotsauksen käyttötapauksen ympärille 2) testausympäristön rakentaminen 3) hankepartnereiden sovellusten testaus ISTLAB-ympäristössä 4) testitulosten analysointi 5) ISTLABin toiminnallisuuden arviointi.

Tutkimuksen tuloksena Raumalle on rakennettu testilaboratorio simulaatioympäristöön, jonka avulla etäluotsauksen ja älykkään väylärakenteen kehitystyössä voidaan edetä kustannustehokkaasti. Merenkulun toimijat voivat ISTLABissa testata sovelluksiaan ennen kalliita ja riksialttiita testejä autenttisessa ympäristössä. Lahtinen et al. (2020) testasivat etäluotsausta ISTLABissa ja aiheesta on laadittu vertaisarvioitu tieteellinen julkaisu. Ahvenjärvi et al. julkaisevat kesällä 2021 artikkelin Transnav- konferenssissa samasta aiheesta.

Tiesitkö tämän? 

  • etäluotsaus mahdollistettiin muuttamalla luotsauslakia vuonna 2019
  • etäluotsaus on hallitusohjelmassa mainittu kehityssuunta
  • etäluotsaus muuttaa työtapaa, mutta ei syrjäytä ihmistä
  • etäluotsaus on tulevaisuuden palvelu, jonka mahdollistaa väyläpalvelu
  • etäluotsaus pyritään mahdollistamaan muokkaamatta luotsattavaa laivaa

Lue artikkelit tutkimuskokonaisuudesta:

Jaa artikkeli

Lisää aiheesta

Lue myös