Kuva mereltä kohti satamaa. Satamassa näkyy kaksi laivaa.

Satakunnan merilogistiikan toimijoiden vihreää siirtymää vahvistetaan tuottamalla tutkimustietoa merilogistiikan uusien polttoaineiden ominaisuuksista

Satakuntalaisella merilogistiikan toimijakentällä on vahva pyrkimys hiilineutraaliuteen. SAMKin Merilogistiikan tutkimuskeskuksessa kartoitetaan ja lisätään satakuntalaisten merilogistiikan pk-yritysten osaamista uusien merilogistiikan polttoaineiden saralla.