Sustainable Flow RGB JPG

Sustainable Flow

Keskisen Itämeren maiden elämä ja liiketoiminta ovat erittäin riippuvaisia Itämerestä tavaroiden kuljetuksessa. Samaan aikaan on olemassa mm. Green Deal -sopimuksesta polveutuvia vaatimuksia, jotka edellyttävät myös merenkulkualaa olemaan ympäristöystävällisempi, taloudellisempi ja sosiaalisesti kestävämpi. Miten vastata taloudellisia ja yhteiskunnallista kasvua koskeviin vaatimuksiin, jotka ovat toistaiseksi olleet jossain määrin ristiriidassa ilmastokriisin torjunnan maailmanlaajuisten vaatimusten kanssa?

Kesto

1.5.2023 – 31.5.2026

Kokonaisbudjetti

3 421 725,64 € (ERDF 2 737 380,49 €)

SAMK

868 567,40 € (ERDF 694 853,92 €)

Sustainable flow - Sustainable flow of goods and decreased CO2 emissions of transportation -hanke tukee hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita seitsemän Itämeren keskisen alueen pilottisataman avulla. Hankkeessa paitsi kehitetään digitaalisia työkaluja, myös lisätään sidosryhmien tietoisuutta ja ymmärrystä siitä, mitä yksittäiset ihmiset ja organisaatiot voivat tehdä päästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Sustainable Flow -hanke tarjoaa vankan pohjan  eri kuljetustapoja sisältävien kuljetusjärjestelmien kehittämiselle. Tämän tuloksena CO2-päästöt vähenevät satamatoiminnoissa keskisen Itämeren alueella ja myös alueen ulkopuolella. Hankkeen päättyessä vuonna 2026 satamilla, jotka ovat Itämeren merenkulun tärkeitä solmukohtia, on kyky ja valmiudet olla älykkäämpiä, vihreämpiä, kustannustehokkaampia, yhteentoimivampia, kestävämpiä, helpommin saavutettavissa olevia, turvallisempia ja varmempia.

Yhteystiedot:

Heikki Koivisto
Projektipäällikkö
heikki.koivisto@samk.fi

Projektin tavoitteet

 1. digitaalinen työkalu hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja energiansäästötoimenpiteitä varten ja
 2. konsepti energiansäästöjä ja uusiutuvan energian tuotantoa varten satamissa multimodaalisen liikenteen solmukohtina.

Projektin vaiheet

 • Nykytilanteen kartoitus, analysointi ja vertailu seitsemässä pilottisatamassa.
 • Kokemusten vaihto osaamisen lisäämiseksi ja sidosryhmien sitoutumisen edistämiseksi.
 • Kehitetään meriklusterissa toimiville yrityksille digitaalinen väline hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi sekä energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä koskeva ohjaustyökalu ja konsepti.
 • Rajat ylittävä yhteistyö satamissa tehtävien investointien osalta CO2-vähennystavoitteiden tukemiseksi, mikä edesauttaa uusiutuvan energiantuotannon käytettävyyden lisäämistä.
 • Energiansäästötoimenpiteiden ja uusiutuvan energian lisäämisen tukemiseksi satamissa kehitetään ja toteutetaan seuraavat toimet:
  • päätöksentekoväline kohderyhmille
  • energiansäästötoimenpiteitä koskeva konsepti

Projektipartnerit