Tutkitaan

Kolme henkilöä MerSol-hankkeen palaverissa, pöydällä tietokone ja ruudulla osallistujia etäyhteydellä.

Tutkitaan: Online-opinnoilla konemestariksi

Simulaattorit muodostavat yhä suuremman osan merenkulun opiskelijan koulupäivästä. Teoriaopintoja sovelletaan käytäntöön simulaattoreissa, joissa voidaan suorittaa niin kansi- kuin konepuolellakin 30 päivää ohjattua harjoittelua. Merilogistiikan tutkimuskeskus tekee eurooppalaista yhteistyötä konemestarin koulutuksessa, joka toteutetaan täysin online-ympäristössä.

Representatives of companies from the Central Baltic Region in a group photo representatives of Namport organization outdoors in Walvis Bay. Two persons holding a textile flag of the core themes of the SME Aisle project.

Tutkitaan: Vientiä eteläiseen Afrikkaan

Meriklusterin tuotteilla ja palveluilla on kasvava kysyntä eteläisen Afrikan markkinoilla. Tulevaisuudessa eteläinen Afrikka tuleekin olemaan yhä kasvavien investointien kohde. Markkinat muodostuvat jopa 300 miljoonan kuluttajan alueesta. Toisaalta Atlantin eteläisellä rannikolla sijaitseva Namibia on meri- ja maanteitse katsottuna luokiteltu portiksi eteläiseen Afrikkaan.

Käsipareja pöydän ääressä, pöydällä palapelin paloja.

Tutkitaan: Työkaluja logistiikka-alan henkilöstön hyvinvointiin

Satakunta on vientivetoinen maakunta, jonka menestys ja huoltovarmuus perustuu tavarankuljetusketjujen toimivuuteen ja osaavaan työvoimaan. Globaali toimintakenttä luo liiketoimintamahdollisuuksia, mutta myös haastaa pienten ja keskisuurten yritysten työhyvinvointia, muutoskykyä ja tuottavuutta.

Aurora Botnia -alus

Tutkitaan: Akkujen turvallisempaa käyttöä merenkulussa

Merenkulkua ja laivanrakennusalaa muokkaavat nyt voimakkaasti eriasteinen digitalisaatio sekä toimenpiteet kohti hiilineutraaliutta. Entistä useammin telakoiden uudisrakennettavista aluksista onkin tulossa ns. hybridialuksia, joissa perinteisen polttomoottoritekniikan rinnalle asennetaan isot litiumakkujärjestelmät.

Tietokoneohjelma, jossa silmänliikeanalyysi näkyy punaisena rinkulana näytöllä.

Tutkitaan: Etäluotsaus

Luotsit ovat tuhansia vuosia vanha perinteikäs ammattikunta. Luotsi on paikallistuntijana turvannut merikuljetusten riskialttiin satamaan lähestymisen karikkoisilla ja saaristoisilla väylillämme niin jäissä ja vaakasuorassa lumisateessa tammikuisena yönä, kuin elokuisessa auringonpaisteessakin.